Strona główna | TechnikaSystem ekstensywnego zazielenienia dachów

System ekstensywnego zazielenienia dachów

Użytkowe i zazielenione powierzchnie czynią nasze otoczenie, szczególnie miasta, bardziej wymownym i przyjaznym i mogą zastąpić utracone tereny zielone. Zazieleniony dach wpływa pod wieloma względami korzystnie na środowisko: chroni konstrukcję dachu (między innymi) przed ekstremalnym obciążeniem termicznym, tworzy miejsca wypoczynku i ruchu z optycznie dopasowanymi powierzchniami, odciąża miejskie systemy odwadniające, obniża promieniowanie termiczne budynku i zapylenie środowiska, obniża hałas (np. hałas ruchu drogowego).

Gotowy zielony dach w systemie Parvita, izolowany papą przeciwkorzenną SK Bit 105® Wurzelschutz

Warstwa antykorzeniowa

Górna warstwa izolacyjna dachów zielonych i zabezpieczenie ich przed korzeniami musi spełnić wysokie wymagania: zapewnić stałą ochronę przed przenikaniem korzeni i pełną funkcjonalność, wysoką wytrzymałość mechaniczną i statyczną obciążeń oraz wykonywanych okresowo robót pielęgnacyjnych i przeglądów, szybkie gromadzenie wody pod zazielenioną warstwą podczas deszczu lub podlewania.

Ochrona antykorzeniowa dachu zielonego musi zachowywać pełnię swoich właściwości przez cały okres. Gwarantuje to papa zgrzewalna SK Bit 105® Wurzelschutz produkcji firmy Börner. Została ona poddana testom według zasad Niemieckiego Towarzystwa Badawczego Rozwoju Krajobrazu (FLL, (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. Bonn) „Metodyka badań na przenikanie korzeni w dachach zielonych” i uzyskała pozytywną ocenę.

Do modyfikowanych mas bitumicznych papy SK Bit 105® dodawane są substancje antykorzeniowe, dzięki którym w krytycznych miejscach, czyli na zakładach podłużnych i poprzecznych nie dojdzie do przerostu korzeni przez izolację. Jako nośnik w tej papie stosowany jest osnowa kombinowana z miedzi lub z poliestru (PV) 250 g/m2. Wszystkie stosowane osnowy wyróżniają się wysoką wytrzymałością, co w kombinacji z właściwościami chemicznymi masy bitumicznej gwarantuje dużą odporność na przenikanie korzeni. Papa zgrzewalna SK Bit 105® Wurzelschutz jest jednym z komponentów systemu dachów zielonych Parvita.

Zalety systemu Parvita
System dachów zielonych Parvita może być stosowany zarówno na dachach istniejących, jak również na nowych. Z wykonaniem dachu zielonego w systemie Parvita powinien dać sobie radę doświadczony majster dekarski. Bez dodatkowych znajomości fachowych jest on w stanie bez problemu wykonać projekt z zastosowaniem systemowych produktów. Ma to tę zaletę, że gwarancja na prace związane z układaniem hydroizolacji pozostaje w jednym rękach i nie rozprasza się na wielu wykonawców. Nie trzeba też zlecać zazielenienia dachu firmom ogrodniczym.

Ekstensywny system dachów zielonych Parvita jest łatwy do utrzymania i pielęgnacji, z dużą gwarancją dobrego zazielenienia. Według naukowych informacji co do wybranych roślin (mchy, zioła, trawy itd.) zastosowanych w uprawie dachowej, gwarantują one wysokie bezpieczeństwo zarówno w warunkach zbyt dużej wilgotności, jak również dłuższej suszy. Można w dużym stopniu zrezygnować z dodatkowego nawożenia roślin, nawet w lecie.


Układ warstw zielonego dachu w systemie Parvita na konstrukcji nożnej z betonu zbrojonego:
1- mata wegetacyjna i substrat,
2 – warstwa drenażowo-filtracyjna,
3 – dwuwarstwowa hydroizolacja, spodnia warstwa antykorzeniowa,
4 – warstwa separacyjna,
5 – ocieplenie,
6 – paroizolacja,
7 – grunt na betonie


Każdy dach wykonany w systemie Parvita jest swego rodzaju unikatem. Rodzaj i dobór struktury wegetacyjnej jest sprawą indywidualną. Dobór roślin zależy od położenia, okolicy i lokalnych warunków (np. topograficznego położenia budynku, klimatu, konstrukcji budynku i specyfiki obiektu).

Warianty wykonania
Ekstensywny system zazielenienia dachu Parvita może być wykonany w następujących wariantach:
  • jako ekstensywne zazielenienie matami: w tym systemie w zależności od kąta spadku dachu maty należy układać nad warstwą izolacyjną, a następnie nakładać gotowe, zazielenione maty,
  • jako ekstensywne wysiewanie nasion i wysadzanie roślin – wtedy, w zależności od kąta spadku dachu, rosną rośliny w zróżnicowanych warstwach funkcjonalnych.
Zastosowanie gotowych mat od razu skutkuje efektem zielonego dachu, natomiast przy wysiewie nasion czy wysadzaniu sadzonek rezultat staje się widoczny po wyrośnięciu roślin. Odbiór obiektu odbywa się dopiero na tym etapie.

W obu przypadkach następuje obciążenie powierzchniowe rośnie o ok. 100 kg/m2.

Wskazówki pielęgnacyjne
W porównaniu do intensywnej uprawy dachowej, wariant ekstensywny jest bardzo tani i nie wymaga dużego nakładu prac pielęgnacyjnych. Szczególnie korzystne jest stosowanie gotowych mat wegetacyjnych z uwagi na odpadające prace pielęgnacyjne nowej (pustej) maty. Trzeba tylko pamiętać, aby przez pierwsze 3–4 tygodnie nie doszło do wysuszenia mat.


Boerner Polska Sp. z o.o.

Źródło: Dachy, nr 9 (189) 2015
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się