Strona główna | TechnikaSpecjalistyczne kruszywa na zielone dachy

Specjalistyczne kruszywa na zielone dachy

Dach to najwyższa przegroda budowlana, której zadaniem jest przykrycie i osłanianie budynku przed wpływami atmosferycznymi. Dach może spełniać również funkcje dodatkowe, np. można na nim montować panele solarne lub urządzić parking albo ogród. Ogrody dachowe i uprawy roślinne wymagają jednak odpowiedniej konstrukcji dachu czy stropodachu.

Dach zielony to struktura wielowarstwowa. W zależności od warunków podłoża, na którym ma być wykonany i planowanego sposobu zazielenienia, struktura ta może być mniej lub bardziej złożona. Kolejność warstw jest następująca:
  • szata roślinna – roślinność świadomie wybrana i nasadzona na podłożu wegetacyjnym,
  • warstwa wegetacyjna – umożliwia zakorzenienie się roślin i ich prawidłową wegetację. Dla odpowiedniego rozwoju roślin na dachach są stosowane specjalne maty lub odpowiednie mieszanki tzw. substraty. Zamiast tych dwóch warstw zagospodarowania zielonego stosować można samo kruszywo. Należy przy tym pamiętać, aby kruszywo nie zawierało zanieczyszczeń w postaci drobnych pyłów oraz iłu. Ma to niebagatelny wpływ na utrzymanie odpowiedniej estetyki elewacji podczas opadów deszczu,
  • warstwa filtrująca – służy do oczyszczania wody przenikającej do niżej położonych warstw. Zapobiega równocześnie zbyt gwałtownemu odpływowi wody opadowej z warstwy wegetacyjnej. Jako samodzielna warstwa może być wykonywana z polipropylenowej włókniny filtracyjnej,
  • warstwa drenująca – odpowiedzialna za dystrybucję nadmiaru wody opadowej, która może być skierowana do systemu retencyjnego lub zostać wyprowadzona spustami dachowymi poza obiekt. Warstwa ta napowietrza również warstwę wegetacyjną,
  • warstwa przeciwkorzeniowa – chroni izolację wodochronną i inne wyżej położone elementy dachu przed destrukcyjnym działaniem korzeni. Do tego celu stosuje się specjalne membrany z polipropylenu lub polichlorku winylu o grubości np. 0,5 mm i 0,8 mm,
  • warstwa hydroizolacyjna – winna spełniać taką funkcję niezawodnie przez cały czas eksploatacji obiektu. W tych warunkach najlepiej się sprawdzają membrany EPDM i hydroizolacyjne folie z PCV o minimalnej grubości 0,8 mm,
  • warstwa izolacji termicznej – chroni wnętrze obiektu przykrytego stropodachem przed niekontrolowanymi stratami ciepła. Do wbudowania w strukturę dachu zielonego mogą być zastosowane tylko materiały odporne na obciążenia od wyżej położonych warstw oraz nienasiąkliwe. Ma to szczególne znaczenie w strukturach dachów odwróconych, ponieważ woda opadowa penetrująca pewne obszary tej warstwy obniża jej izolacyjność termiczną,
  • konstrukcja nośna – może być żelbetowa, z drewna lub metalu – zawsze jednak musi być wytrzymała i trwała. Kryterium nośności ma zasadnicze znaczenie, zarówno w przypadku dachów nowych, jak i poddawanych zazielenieniu dachów w obiektach istniejących. Szata roślinna wraz z wielowarstwowym podłożem to dodatkowe obciążenie dla ustroju nośnego dachu. W zależności od przyjętych rozwiązań systemu zazielenienia obciążenie od tzw. obciążeń stałych może się wahać w zakresie od ok. 1,3 do 12 kN/m2.
Montaż takiego dachu zielonego dodatkowo znacznie pomaga w certyfikacji LEED lub BREEAM obiektu, pozwalając uzyskać wyższą ocenę.

W systemie LEED obecność dachów zielonych wpływa na punktację w zakresie łagodzenia efektu MWC, polegającym na termicznym uprzywilejowaniu przestrzeni miejskiej względem otaczających ją obszarów niezabudowanych. System BREEAM przyzna punkty za dachy zielone jako element służący łagodzeniu ekologicznych skutków inwestycji i zwiększeniu powierzchni przepuszczalnych dla wody. W obu tych systemach ważne jest stosowanie materiałów ekologicznych.

Schemat układu warstw zielonego dachu

Kruszywo żwirowe Gravion
Cemex jako jedna z niewielu firm legitymuje się kartami produktów, które zawierają informacje o wymaganych właściwościach istotnych w procesie certyfikacji LEED i BREEAM min. dla kruszyw Gravion, Perla oraz betonu towarowego   XtraBet oraz Insularis.

Kruszywo  żwirowe Gravion może służyć jako element konstrukcyjny, umożliwiający zagospodarowanie wód powierzchniowych (opadowych, roztopowych), a dzięki odpowiednim wymiarom frakcji doskonale sprawdza się jako warstwa filtracyjna i drenażowa, jak również jako materiał dociskowy. Perla z uwagi na barwę, jest idealnym materiałem tam, gdzie jest wymagany potwierdzony wysoki współczynnik odbicia promieniowania słonecznego – pozwala zredukować niepożądany efekt wysp ciepła. tzw. heat island efekt.  Może dodatkowo poprawić dostęp światła dziennego do wnętrz, stanowiąc element zagospodarowania terenu odbijający światło słoneczne (w atriach, na dziedzińcach, pasach przy fasadzie).

Zazielenienie powierzchni dachów jest korzystne z wielu względów: urbanistycznych, ekologicznych, technicznych (trwałości wbudowanych materiałów i budowli) i ekonomicznych.

Bartłomiej Giza
Architekt
Pracownia Projektowa Patio Studio

Agnieszka Chojnicka-Kurek
Dyrektor Działu Rozwoju Sprzedaży
Cemex Polska Sp. z o.o.


Źródło: Dachy, nr 9 (189) 2015

CZYTAJ WIĘCEJ

Szczegóły pokrycia folią EPDM zielonego dachu spadzistego
Rekreacja na zielonym dachu spadzistym
Oprzyrządowanie zielonego dachu spadzistego
Substraty dachowe. Wybrane właściwości fizyko-chemiczne podłoży do dachów zielonych i ogrodów dachowych
Zielony dach na Centrum Nauki KopernikDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się