Strona główna | TechnikaMalowanie dachów metalowych

Malowanie dachów metalowych

Malowanie dachów metalowych (zwłaszcza stalowych ocynkowanych) farbą Cynkal, zawierającą m.in. polimery PTFE i filtry UV poprawia ich zabezpieczenie antykorozyjne oraz podwyższa trwałość i odporność powłoki na promieniowanie UV, a także zwiększa odporność na zabrudzenia.
Firma Fabryka Farb i Lakierów Malexim Sp. z o.o. produkuje wiele nowoczesnych farb do malowania metalowych powierzchni zarówno czystych, jak i niecałkowicie oczyszczonych z produktów korozji.

Cynkal można aplikować bezpośrednio na wszystkie metale bez gruntowania (produkt typu "2 w 1")

Do najbardziej znanych i cenionych na rynku farb produkcji Maleximu należą przede wszystkim wyroby na bazie żywic akrylowych, m.in. :
  • Polrust – ekologiczny grunt na zardzewiałe stal i żeliwo,
  • Ekocynkal – ekologiczna farba akrylowa na gorzej przygotowane podłoża metalowe,
  • Cynkal – wszechstronna gruntoemalia akrylowa na podłoża stalowe, metale kolorowe, podłoża ceramiczne i mineralne oraz drewno,
  • Ekosolwent – proekologiczny detergent-zmywacz do mycia metali przed malowaniem.
Dla użytkowników dachów interesująca jest szczególnie gruntoemalia Cynkal. Jest ona przeznaczona do malowania wszystkich rodzajów podłoży, w tym „gołej” stali, stali ocynkowanej, drewna, betonu. Produkt doskonale sprawdzi się również na podłożach skorodowanych.

Cynkal nałożony w 2 warstwach służy jednocześnie jako grunt antykorozyjny i dekoracyjna gruntoemalia nawierzchniowa. Można go nanosić na wszystkie metale (stal, ocynk, aluminium, miedź itp.), czyste lub ręcznie oczyszczone z produktów korozji, drewno, tynk, beton, niektóre tworzywa sztuczne i wiele innych podłoży. Cynkal nadaje się doskonale do renowacji starych powłok malarskich.


Detergent Ekosolwent do zmywania podłoża przed aplikacją gruntoemalii Cynkal

Sposób malowania
Staranność przygotowania powierzchni stalowej pod warstwę malarską wpływa w sposób zasadniczy na trwałość pokryć antykorozyjnych. Trwałość antykorozyjnego pokrycia wzrasta w miarę zwiększenia stopnia czystości, do jakiego doprowadza się powierzchnię stalowego obiektu przed malowaniem. Nawet najbardziej trafnie dobrane wyroby lakierowe o najwyższej jakości mogą nie spełnić swego zadania ochronnego w przypadku ich nałożenia na nieodpowiednio przygotowane podłoże.

Powierzchnie gładkie, błyszczące metaliczne lub z tworzyw sztucznych należy zmatowić papierem ściernym, szczotką drucianą lub lekko omieść piaskiem, co zdecydowanie poprawi przyczepność farby do podłoża i zwiększy trwałość powłoki. Z powierzchni skorodowanych starannie usunąć luźną rdzę. Przy renowacji wymalowań dobrze przyczepne powłoki należy zmatowić i odpylić, a złuszczone i spękane usunąć całkowicie. Oczyścić oraz wygładzić zadziory, spawy i inne miejsca łączenia elementów. Z powierzchni ocynkowanych usunąć biały nalot produktów korozji cynku. Z powierzchni mineralnych (cegła, beton itp.) usunąć luźne cząstki.

Malowaną powierzchnię dokładnie odtłuścić wodnym roztworem preparatu Ekosolwent i spłukać dużą ilością wody. Mycie usuwa z podłoża pyły, zatłuszczenia (np. tłustą sadzę na dachach) oraz zanieczyszczenia chemiczne (związki siarki, azotu, chlorki i inne) pochodzące z atmosfery, okolicznych fabryk, warsztatów, kotłowni i domowych palenisk.

W razie potrzeby lepkość farby dostosować rozcieńczalnikiem Malsolwent 1. Malować po wyschnięciu w temperaturze podłoża i otoczenia od +10°C do +30°C. Powłoka uzyskuje właściwą przyczepność i twardość po 24 h od malowania.

Cynkal można nakładać za pomocą pędzla, wałka, pistoletu lub przez zanurzenie.


Malowanie renowacyjne
Malowanie renowacyjne starych powłok wymaga szczególnej staranności na etapie oceny i szacowania jakości starych powłok oraz sposobu przygotowania podłoża do malowania.

Najpierw należy dokładnie sprawdzić przyczepność starych powłok do metalu, zwłaszcza na blachach ocynkowanych.

W trakcie oględzin wykonawca powinien sporządzić protokół przedwykonawczy, a także – przy współudziale inwestora –  ustalić dalszy tok prac malarskich oraz ich kosztorys.

Następnie usuwa się słabo przylegające powłoki, a odsłonięte podłoże stalowe starannie oczyszcza z luźnych produktów korozji i wygładza. Z odsłoniętego podłoża ocynkowanego należy dokładnie  usunąć produkty korozji cynku, aż do uzyskania metalicznego podłoża. Z powierzchni mineralnych (cegła, beton itp.) należy usunąć luźne cząstki. Tak przygotowaną powierzchnię zmywa się wodą z detergentem Ekosolwent i maluje zgodnie z instrukcją malowania renowacyjnego. Optymalna temperatura malowanego podłoża nie powinna być niższa niż 15°C i wyższa niż 30°C.

Wydajność malowania
Teoretyczna wydajność malowania nierozcieńczoną gruntoemalią Cynkal wynosi 9 m2/l. Otrzymuje się wtedy suchą powłokę o grubości ok. 60 µm. Po rozcieńczeniu farby do natrysku pneumatycznego, po wyschnięciu uzyskuje się bardzo cienkie powłoki – rzędu 20 µm.

W zależności od temperatury, chłonności i rodzaju rdzy, chropowatości podłoża, kształtu i rodzaju konstrukcji oraz metody aplikacji, wydajność praktyczna może się zmniejszyć do 6–7 m2/l.

Powłoka ochronna Cynkalu w zależności od jej grubości (120÷240 µm) może być eksploatowana w środowiskach o stopniu agresywności korozyjnej od C2 do C4 wg PN-EN ISO 12944.


Fabryka Farb i Lakierów
Malexim Sp. z o.o.


Źródło: Dachy, nr 5 (209) 2017
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się