Strona główna | TechnikaJak wykonać kosz dachowy?

Jak wykonać kosz dachowy?

Kosz dachowy to miejsce newralgiczne. Gromadząca się na połaci woda spływa w dół właśnie koszem, więc ma on kluczową rolę dla szczelności dachu. Od jakości jego wykonania zależy także estetyka pokrycia

Kosz należy odpowiednio wyprofilować. Ważne jest też zagięcie krawędzi blachy, aby woda nie wylewała się z kosza

Jeśli na dachu znajduje się lukarna lub jego połacie schodzą się pod kątem poniżej 180°, w miejscu stykania się połaci pojawia się kosz dachowy. Miejsce to wymaga wyjątkowej dokładności wykonawczej, ponieważ jest narażone na duże obciążenia, m.in. zalegający śnieg czy wodę spływającą z dwóch połaci. Prawidłowo wykonany kosz dachowy powinien zapewnić szczelność pokrycia i odporność na niekorzystne czynniki atmosferyczne. Montaż kosza obejmuje kilka etapów – odpowiednie przygotowanie podłoża, trasowanie blachy koszowej oraz jej montaż, wykończenie boków, górnej i dolnej krawędzi kosza, a następnie fachowe ułożenie pokrycia w koszu.


Przed montażem pokrycia w koszu dachówki trzeba odpowiednio przyciąć


Dekarz zaznacza miejsce cięcia ołówkiem – samo cięcie najlepiej wykonać poza połacią


Po cięciu dachówki krawędź należy pomalować tzw. zimną angobą

Więźba i folia w koszu
W miejscu styku połaci najpierw należy przygotować podkład pod kosz. Jego typ zależy od rodzaju podkładu, jaki inwestor stosuje na dachu. W przypadku dachu z pełnym deskowaniem, blachę koszową układa się na dodatkowo zagęszczonych łatach, a dno kosza wykłada się papą termozgrzewalną. Natomiast gdy wybrano podkład w postaci membrany, przed jej ułożeniem należy dno kosza wyłożyć deskami, ok. 35 cm na każdą stronę, licząc od środka. Wzdłuż kosza układa się dodatkowy pas membrany, na który nachodzi membrana główna. Obie należy skleić taśmą dwustronną. Kontrłaty w koszu mocuje się wkrętami, podkładając taśmę uszczelniającą w celu uniknięcia przecieków. Łaty  ułożone w koszu należy podciąć na głębokość 15 mm, aby zamocować blachę koszową – wyjaśnia mgr inż. Krzysztof Omilian, ekspert z firmy Röben.

Montaż blachy koszowej
Na tak przygotowanej konstrukcji montuje się blachę koszową. Blacha powinna być dobrana kolorystycznie do barwy pokrycia. Arkusze blachy, którymi będzie wyłożony kosz po dopasowaniu do jego kształtu (wytrasowaniu), łączy się na zakład min. 20 cm lub na zakład z podgięciem, zgodnie z kierunkiem spływu wody. Mocowanie kosza do łat to element, gdzie często pojawiają się błędy wykonawcze. Nieprawidłowe jest mocowanie blachy koszowej do podkładu za pomocą gwoździ lub wkrętów w obszarze, po którym spływa woda, ponieważ prowadzi to do rdzewienia i niszczenia konstrukcji. Dlatego poprawnie kosz należy mocować do łat za pomocą specjalnych klamer. Górną krawędź kosza ścina się według kształtu kalenicy, a dolną (przylegającą do rynny) – równolegle do okapu. Boczne krawędzie blachy koszowej powinny być fachowo wyprofilowane i zagięte pod kątem prostym (nie powinny być płaskie, ponieważ wtedy woda wydostaje się z kosza i przedostaje pod pokrycie). Połączenie kosza z połacią dachową należy uszczelnić, wykorzystując klin kosza, czyli samoprzylepną, impregnowaną gąbkę. Jest to bardzo istotne, ponieważ w przeciwnym wypadku spływająca koszem woda może zawilgocić resztę pokrycia.


Kosz dachowy wykonany bez błędów

Szerokość kosza
Szerokość kosza dachowego zależy od jego długości. Dla koszy o długości do 4 m (liczone po spadku), wystarczy 25 cm blachy z każdej strony kosza. Taki stosunkowo krótki kosza nie wymaga dużej szczeliny między dachówkami. Układając dachówki należy je tak przyciąć, aby odstęp pomiędzy dachówkami na obu połaciach wynosił ok. 5 cm na stronę, czyli razem ok. 10 cm. Rozwinięcie koszy o długości od 4 do 8 m musi być odpowiednio większe (nawet do 35 cm na stronę), a szerokość szczeliny pomiędzy dachówkami powinna wynosić razem 20 cm. Gdy kosz dachowy ma powyżej 8 mb, należy zastosować kosz zagłębiony.


Kosz dachowy wykonany z błędami – m.in. źle zamocowana dachówka cięta


Cięcie dachówek ceramicznych
W koszu nie da się uniknąć docinania dachówek. Sposób przeprowadzenia cięcia dachówek jest bardzo istotny. Najpierw każdą dachówkę należy dopasować i oznaczyć miejsce cięcia. Następnie dachówkę tnie się, np. tarczą diamentową. Cięcie należy wykonać tak, aby powstający przy tym pył nie osiadał na pobliskich dachówkach ani pod nimi, na membranie. W przeciwnym wypadku stopione kruszyny kwarcu mogą na stałe wtopić się w angobę innych dachówek, a także zatkać pory w folii, powodując znaczne zmniejszenie jej właściwości paroprzepuszczalnych. Z tego względu cięcie najlepiej wykonać poza połacią – wyjaśnia ekspert z firmy Röben.


Gotowy kosz dachowy

Montaż dachówek w koszu
Krawędź po cięciu należy pomalować tzw. zimną angobą w kolorze danej dachówki, co zabezpieczy to miejsce oraz zapewni estetykę dachu. Następnie docięte dachówki nawierca się wiertłem do klinkieru w części górnego zamka. Przez powstały otwór przewleka się drut ze stali kwasoodpornej, za pomocą którego mocuje się dachówkę do górnej łaty. W dociętych dachówkach należy przeszlifować krawędź w części górnego zamka, zamontować spinkę do dachówki, a drut do łaty. Warto dodać, że w przypadku wykonania kosza dachowego oraz rynien z blachy miedzianej, zastosowany drut oraz gwóźdź powinny być miedziane. Do mocowania ciętej dachówki można zastosować także specjalną spinkę.

Na podstawie materiałów
firmy Röben Ceramika Budowlana


Źródło: Dachy, nr 4 (148) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Zalecenia Techniczne. Kosze podkładane - blaszane
Ważne detale dachu. Kosze dachowe
Kominy, kosze, obróbki - do wymianyDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się