Strona główna | TechnikaBezpieczny i zgodny z przepisami zielony dach przy użyciu systemowych rozwiązań Sita Bauelemente

Bezpieczny i zgodny z przepisami zielony dach przy użyciu systemowych rozwiązań Sita Bauelemente

Skrzynie dachowe Sita Green są obowiązkowym i zgodnym z obowiązującą normą elementem ochronno-rewizyjnym w dachach zielonych.

SitaStandard w dachu odwróconym i SitaEasy Plus jako rzygacz awaryjny

Obowiązkowym elementem, o którym często zapominamy, są montowane w dachach zielonych czy też żwirowych skrzynie umieszczane nad wpustem dachowym w połaciach pokrytych zielenią lub żwirem, mające na celu odprowadzenie wody deszczowej z wszystkich poziomów.

Odpowiedzią na te wymagania są skrzynie dachowe produkowane przez Sita Bauelemente.
Skrzynie Sita Green posiadają wysoką wydajność odbioru wody deszczowej zarówno w dachach z zielenią ekstensywną jak i intensywną, będąc równocześnie wymaganym przepisami elementem rewizyjnym dla wpustu dachowego. Zarówno skrzynia dachowa niska z elementem nadbudowy, jak również skrzynia dachowa wysoka, pozwalają dzięki swojej konstrukcji w prosty sposób na montaż i dopasowanie do wysokości substratu. Odpowiednia konstrukcja ramy oraz kraty górnej skrzyni Sita Green spełnia wymagania dla dachów użytkowych ogólnodostępnych czyli obciążenia zapewniającego bezpieczne użytkowanie terenu zielonego.

Skrzynie dachowe są normowane i opisane w rozporządzeniu dotyczącym dostępu rewizyjnego do wpustów głównych dachu zielonego, balastowanego żwirem lub użytkowego.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z powołaniem rozporządzenia na normy: PN-EN 12056-3:2002 punkt 7.3.2 nakazuje umożliwić dostęp rewizyjny do każdego wpustu wbudowanego poniżej wierzchniej warstwy dachu zielonego/balastowanego lub dachu użytkowego. Opis i parametry jakie powinna spełniać skrzynia rewizyjna opisuje norma rzeczowa: PN-EN 1253-4:2016-06 -zwieńczenia nad wpustami. Dobór elementów należy przeprowadzić biorąc pod uwagę wymagania postawione zarówno w normie: wpusty dachowe, jak również w normie: zwieńczenia nad wpustami.

Przysypanie wpustu warstwami dachu zielonego (substratem, żwirem, itd.) lub zabudowanie wlotu wpustu (poprzez wyłożenie powierzchni płytami itp.), uniemożliwia zarządcy lub właścicielowi rewizję kanalizacji deszczowej, którą nakazuje Prawo Budowlane: Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414; Rozdział 6 Utrzymanie obiektów budowlanych; Art. 61. Art. 62, jak również jest niezgodne ze sztuką budowlaną.

 

Źródło i zdjęcia: Sita Bauelemente
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się