Strona główna | Kontakt

Kontakt

Adres wydawnictwa i biura reklamy
ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel./fax 22 646 75 21 do 24
e-mail : dachy@pcbmedia.pl
strona :
www.dachy.info.pl

Prezes zarządu
Dyrektor wydawnictwa
Tadeusz Bąk
e-mali : tadeusz.bak@pcbmedia.pl

Redaktor naczelny
Piotr Rożnowicz
e-mail : piotr.roznowicz@dachy.info.pl

Redakcja
Artur Kuźmiuk
e-mail :
artur.kuzmiuk@forum-budowlane.pl
tel./fax 22 646 75 21 do 24

Szczegółowe informacje i obsługa zleceń reklamowych
Sylwia Rogozińska
tel. kom. 698 955 606
e-mail :
sylwia.rogozinska@dachy.info.pl
Dorota Tokarska
e-mail : dorota.tokarska@dachy.info.pl
tel./fax 22
646 75 21 do 24

Reklama w Internecie
internet@pcbmedia.pl

Prenumerata i kolportaż
e-mail : prenumerata@pcbmedia.pl
tel./fax 22 646 75 21 do 24

Odpowiedzialna za reklamę i prenumeratę na terenie Niemiec
Tanja Petrich
tel. (0-049) 221-5497-297
fax (0-049) 221-5497-326
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG,
Postfach 41 09 49, 50869 Köln


Konto bankowe
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o.
Bank PeKaO SA VIII Oddział w Warszawie
16 1240 1112 1111 0000 0166 2690Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.