Strona główna | Kontakt

Kontakt

Adres wydawnictwa i biura reklamy
ul. Franciszka Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa
tel./fax 22 646 75 21 do 24
e-mail : dachy@pcbmedia.pl
strona :
www.dachy.info.pl

Prezes zarządu
Dyrektor wydawnictwa
Tadeusz Bąk
e-mali : tadeusz.bak@pcbmedia.pl

Redaktor naczelny
Piotr Rożnowicz
e-mail : piotr.roznowicz@dachy.info.pl

Redakcja
Artur Kuźmiuk
e-mail :
artur.kuzmiuk@forum-budowlane.pl
tel./fax 22 646 75 21 do 24

Szczegółowe informacje i obsługa zleceń reklamowych
Sylwia Rogozińska
tel. kom. 698 955 606
e-mail :
sylwia.rogozinska@dachy.info.pl
Dorota Tokarska
e-mail : dorota.tokarska@dachy.info.pl
tel./fax 22
646 75 21 do 24

Reklama w Internecie
internet@pcbmedia.pl

Prenumerata i kolportaż
Edyta Lewandowska
e-mail : prenumerata@pcbmedia.pl
tel./fax 22 646 75 21 do 24

Odpowiedzialna za reklamę i prenumeratę na terenie Niemiec
Tanja Petrich
tel. (0-049) 221-5497-297
fax (0-049) 221-5497-326
Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG,
Postfach 41 09 49, 50869 Köln


Konto bankowe
Polskie Centrum Budownictwa Difin i Müller sp. z o.o.
Bank PeKaO SA VIII Oddział w Warszawie
16 1240 1112 1111 0000 0166 2690Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam.
TEMAT MIESIĄCA
Paroizolacje w stropodachach budynków mieszkalnych

Szczelna warstwa wstępnego krycia na etapie budowy, która na etapie eksploatacji budynku będzie pełnić funkcję dyfuzyjnie szczelnej warstwy zabezpieczającej termoizolację przed kondensacją wilgoci, jest podstawą do udzielenia wiarygodnej gwarancji trwałości stropodachu pełnego (niewentylowanego). Czytaj więcej