Numer ogłoszenia: 183457 - 2016; data zamieszczenia: 18.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26265 - 2016 data 14.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 677 71 15.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
  • W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 52300,00 Oferta z najniższą ceną: 52300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 177120,00 Waluta: PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 52900,00 Oferta z najniższą ceną: 52900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 177120,00 Waluta: PLN.