Numer ogłoszenia: 182975 - 2016; data zamieszczenia: 17.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164979 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Koszalin Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3409106, 3409107, fax. 094 3409196.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
  • W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, z których: Część 1 obejmuje wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej - wejściowej do budynku oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i montażu drzwi. 1. Minimalne wymagania jakościowe dla drzwi zewnętrznych - wejściowych do budynku: drzwi stalowe systemowe ze wzmocnioną ościeżnicą, elementy drzwi w kolorze brązowym lub zgodnie ze wskazaniem zamawiającego, w przypadku drzwi wejściowych od strony ulicy /front/ dopuszcza się renowację drewnianych skrzydeł wraz z ościeżnicą, przypadku wymiany na nowe drzwi należy bezwzględnie odtworzyć detale architektoniczne skrzydeł i ościeżnic, zastosować systemowe uszczelnienie naświetli, drzwi uzbrojone w jeden zamek zapadkowy, mocną i wytrzymałą klamkę - pochwyt rurowy, samozamykacz, wkładka patentowa antywłamaniowa klasy C, zawiasy regulowane trójdzielne : a/ trzy na skrzydło duże i dwa na skrzydło małe, w przypadku drzwi dzielonych ; b/ trzy na skrzydło pojedyncze, próg drewniany dębowy lub ze stali nierdzewnej montowany na kołki rozporowe i zaprawę, blokada skrzydła biernego, panel dolny-ocieplony składający się z blachy w kolorze drzwi, panel górny szkło bezpieczne klasy O1 lub O2 stopka i odbojnik, uszczelki silikonowo-kauczukowe w kolorze czarnym, 2. W celu potwierdzenia, że oferowana stolarka drzwiowa odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a i które spełniają wymogi ST. Część 2 obejmuje wymianę stolarki drzwiowej wewnątrz-klatkowej, wewnątrz-lokalowej oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i montażu drzwi. 1. minimalne wymagania jakościowe dla: 1.1. drzwi wejściowych do lokalu - wewnątrz-klatkowe: drzwi pełne wewnątrzklatkowe wzmocnione, o zwiększonej odporności na włamanie , skrzydło wykonane w wersji przylgowej, ramiak z płyty MDF lub klejonka z drewna iglastego, pokryty dwiema płytami HDF lub na konstrukcji stalowej wykończone blachą gr. min 0,6 mm płytko tłoczone, klasa odporności akustycznej min. Rw=27 dB wypełnienienie podnoszące izolacyjność akustyczną i termiczną np. styropian, polistyren itp. trzy bolce antywyważeniowe, dwie uszczelki silikonowo - kauczukowe w kolorze czarnym w skrzydle i w ościeżnicy trzy zawiasy czopowe , regulowane, dwa zamki na wkładkę patentową, wkładka patentowa antywłamaniowa klasy C szt 2, klamki , szyldy, wizjer, ościeżnica metalowa kątowa, wykonana z blachy stalowej gr min 1,5 mm, próg zintegrowany z ościeżnicą lub ze stali nierdzewnej, skrzydła drzwiowe powinny być zamontowane wraz z ościeżnicą oraz progiem o wysokości do 25 mm, obmurowanie i uzupełnienie tynków ościeżnicy wraz z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną w kolorystyce dobranej do istniejącej, w razie potrzeby, montaż nadproża, drzwi powinny być o tych samych gabarytach oraz posiadać ten sam kształt, co pierwotnie zamontowane. 1.2. drzwi wewnętrzne - wewnątrz - lokalowe: drzwi pełne : wypełnienie płyta wiórowa otworowa lub plaster miodu, całość pokryta płytą MDF lub HDF drzwi z szybą 1/2 (przeszklenie średnie) : szyba hartowana mleczna lub szkło klejone , trzy zawiasy czopowe z regulacją zamek na klucz zwykły, lub z blokadą łazienkową, lub dostosowany pod wkładkę patentową ościeżnice klamka z szyldem próg zintegrowany z ościeżnicą w drzwiach łazienkowych: szyba hartowana mleczna lub szkło klejone, kratka wentylacyjna o sumarycznym przekroju otworów dla dopływu powietrza nie może być mniejsza niż 220 cm2; lub min. 2 cm podcięcia wentylacyjnego i dodatkowymi tulejami wentylacyjnymi (ilość tulei niezbędna do osiągnięcia wymaganej wentylacji). 2. W celu potwierdzenia, że oferowana stolarka drzwiowa odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą: c) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, d) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a i które spełniają wymogi ST. Adresowy wykaz stolarki drzwiowej, dla części nr 2, przewidzianej do wymiany zostanie przekazany wykonawcy w dniu podpisania umowy. Szczegółowe zakresy robót zostały określone w kosztorysach nakładczych, STWiOR i projekcie umowy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji...
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są roboty związane z wymianą stolarki drzwiowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w budynkach zarządzanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Koszalinie. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, z których: Część 1 obejmuje wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej - wejściowej do budynku oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i montażu drzwi. 1. Minimalne wymagania jakościowe dla drzwi zewnętrznych - wejściowych do budynku: drzwi stalowe systemowe ze wzmocnioną ościeżnicą, elementy drzwi w kolorze brązowym lub zgodnie ze wskazaniem zamawiającego, w przypadku drzwi wejściowych od strony ulicy /front/ dopuszcza się renowację drewnianych skrzydeł wraz z ościeżnicą, przypadku wymiany na nowe drzwi należy bezwzględnie odtworzyć detale architektoniczne skrzydeł i ościeżnic, zastosować systemowe uszczelnienie naświetli, drzwi uzbrojone w jeden zamek zapadkowy, mocną i wytrzymałą klamkę - pochwyt rurowy, samozamykacz, wkładka patentowa antywłamaniowa klasy C, zawiasy regulowane trójdzielne : a/ trzy na skrzydło duże i dwa na skrzydło małe, w przypadku drzwi dzielonych ; b/ trzy na skrzydło pojedyncze, próg drewniany dębowy lub ze stali nierdzewnej montowany na kołki rozporowe i zaprawę, blokada skrzydła biernego, panel dolny-ocieplony składający się z blachy w kolorze drzwi, panel górny szkło bezpieczne klasy O1 lub O2 stopka i odbojnik, uszczelki silikonowo-kauczukowe, 2. W celu potwierdzenia, że oferowana stolarka drzwiowa odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą: a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a i które spełniają wymogi ST. Część 2 obejmuje wymianę stolarki drzwiowej wewnątrz-klatkowej, wewnątrz-lokalowej oraz roboty towarzyszące wynikające z demontażu i montażu drzwi. 1. minimalne wymagania jakościowe dla: 1.1. drzwi wejściowych do lokalu - wewnątrz-klatkowe: drzwi pełne wewnątrzklatkowe wzmocnione, o zwiększonej odporności na włamanie , skrzydło wykonane w wersji przylgowej, ramiak z płyty MDF lub klejonka z drewna iglastego, pokryty dwiema płytami HDF lub na konstrukcji stalowej wykończone blachą gr. min 0,6 mm płytko tłoczone, klasa odporności akustycznej min. Rw=27 dB wypełnienienie podnoszące izolacyjność akustyczną i termiczną np. styropian, polistyren itp. trzy bolce antywyważeniowe, dwie uszczelki silikonowo - kauczukowe (w skrzydle i w ościeżnicy) trzy zawiasy czopowe , regulowane, dwa zamki na wkładkę patentową, wkładka patentowa antywłamaniowa klasy C szt 2, klamki , szyldy, wizjer, ościeżnica metalowa kątowa, wykonana z blachy stalowej gr min 1,5 mm, próg zintegrowany z ościeżnicą lub ze stali nierdzewnej, skrzydła drzwiowe powinny być zamontowane wraz z ościeżnicą oraz progiem o wysokości do 25 mm, obmurowanie i uzupełnienie tynków ościeżnicy wraz z dwukrotnym malowaniem farbą emulsyjną w kolorystyce dobranej do istniejącej, w razie potrzeby, montaż nadproża, drzwi powinny być o tych samych gabarytach oraz posiadać ten sam kształt, co pierwotnie zamontowane. 1.2. drzwi wewnętrzne - wewnątrz - lokalowe: drzwi pełne : wypełnienie płyta wiórowa otworowa lub plaster miodu, całość pokryta płytą MDF lub HDF drzwi z szybą 1/2 (przeszklenie średnie) : szyba hartowana mleczna lub szkło klejone , trzy zawiasy czopowe z regulacją zamek na klucz zwykły, lub z blokadą łazienkową, lub dostosowany pod wkładkę patentową ościeżnice klamka z szyldem próg zintegrowany z ościeżnicą w drzwiach łazienkowych: szyba hartowana mleczna lub szkło klejone, kratka wentylacyjna o sumarycznym przekroju otworów dla dopływu powietrza nie może być mniejsza niż 220 cm2; lub min. 2 cm podcięcia wentylacyjnego i dodatkowymi tulejami wentylacyjnymi (ilość tulei niezbędna do osiągnięcia wymaganej wentylacji). 2. W celu potwierdzenia, że oferowana stolarka drzwiowa odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą: c) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, d) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a i które spełniają wymogi ST. Adresowy wykaz stolarki drzwiowej, dla części nr 2, przewidzianej do wymiany zostanie przekazany wykonawcy w dniu podpisania umowy. Szczegółowe zakresy robót zostały określone w kosztorysach nakładczych, STWiOR i projekcie umowy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji...
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2016 godzina 09:55, miejsce: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, pokój nr 307.
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2016 godzina 09:55, miejsce: oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin, pokój nr 307.