Strona główna | TechnikaZabezpieczenia przeciwśniegowe

Zabezpieczenia przeciwśniegowe

Zabezpieczenia przeciwśniegowe są jednymi z najważniejszych akcesoriów na dachu, szczególnie w naszej strefie klimatycznej, gdzie występują duże ilości opadów śnieżnych.
Jednak nawet niewielkie opady śniegu mogą powodować zaleganie i następnie obsuwanie się śniegu z połaci dachowych.
Jak niebezpieczne są takie sytuacje mogliśmy przekonać się niejednokrotnie w minionych latach. Takie zjawiska grożą zniszczeniem mienia i przede wszystkim są niebezpieczne
dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Bal przeciwśniegowy

Na właścicielach i zarządcach domów jednorodzinnych, domów wielorodzinnych oraz innych obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom tych budynków i osobom postronnym znajdującym się w pobliżu.

Zabezpieczenia przeciwśniegowe pozwalają chronić: rynny przed oberwaniem, samochody przed uszkodzeniem, a przede wszystkim ludzi przed obrażeniami mogącymi powstać w wyniku osuwania się śniegu z połaci dachu.


Podział terytorium Polski na strefy obciążenia konstrukcji budynków śniegiem

Niezbędnym elementem zabezpieczającym przed niekontrolowanym osuwaniem się mas śnieżnych z połaci dachowych jest zastosowanie drabinek, rur lub pali przeciwśniegowych oraz stoperów i rozbijaczy śniegowych.

Polska norma PN-EN 1991-1-3 określa m.in. podział kraju na strefy obciążenia konstrukcji budynków śniegiem. W zależności od umiejscowienia budynku w danej strefie śniegowej niezbędny jest właściwy dobór ilości wsporników (drabinek, rur lub pali), który pozwoli na odpowiednie przeniesienie obciążenia śniegu i jednocześnie nie pozwoli na zniszczenie tychże zabezpieczeń.


Rury przeciwśniegowe na dachu krytym blachą w rąbek

Rozstaw wsporników nie powinien przekraczać: 60 cm dla strefy 1, 2 i 3 oraz 40 cm dla strefy 4 i 5. W przypadku budynków położonych powyżej 1000 m n.p.m. we wszystkich strefach rozstaw nie może przekraczać 40 cm. Dodatkowo na dachach o spadku większym niż 40o i długości połaci powyżej 8 metrów powinny być zamontowane przynajmniej dwa rzędy rozbijaczy śniegu.

Alternatywnym sposobem ochrony jest zamontowanie stoperów śniegowych. Stopery śniegowe spełniają swoje przeznaczenie tylko w przypadku montażu na całej połaci dachowej, a ich rozmieszczenie i ilość zależna jest od kąta nachylenia dachu oraz strefy śniegowej, w której znajduje się dany obiekt. Przy obliczaniu zapotrzebowania należy wziąć pod uwagę, że zazwyczaj obciążenie może być znacznie przekroczone przez: zaspy śniegu, zlodowacenia, ekstremalne lokalne warunki śniegowe.


Stoper śniegowy

Do wyboru mamy kilka rozwiązań zabezpieczających: płotki aluminiowe lub stalowe, bale drewniane, rury stalowe, aluminiowe lub miedziane, rozbijacze i stopery śniegowe.

Na podstawie materiałów firmy IVT

Źródło: Dachy, nr 1 (157) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Systemy zapór śniegowych
Bariery przeciwśniegowe
Zautomatyzowane i skuteczne systemy przeciwoblodzeniowe
Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych
Obciążenie śniegiem obiektów budowlanych, cz. 2
Co może wyrządzić dachom śnieg
Dach w zimie
Inwestor, którego cieszył śnieg
Pamiętaj o zabezpieczeniach przeciwśniegowych na dachu
Zabezpieczenia przeciwśniegowe na dachu - warto o nich pamiętaćDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się