Strona główna | PrzeglądWA-BiS "Fair Play"

WA-BiS "Fair Play"

Firma WA-BiS już po raz 6 uzyskała tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”

Certyfikat Fair Play 2009

Firma WA-BiS już po raz 6 uzyskała tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” i została odznaczona przez Kapitułę programu Brązowymi Laurami „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2009.

Oficjalne ogłoszenie wyników XII edycji Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości odbyło się 4 grudnia 2009 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie podczas uroczystej gali.

Celem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest promowanie etyki w działalności gospodarczej – przestrzeganie norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową.

Firma WA-BiS już od 6 lat należy do tej elitarnej grupy przedsiębiorstw, które mogą pochwalić się etycznymi zachowaniem w biznesie i wprowadzeniem stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także kształtowaniem pozytywnych relacji ze społecznością lokalna oraz dbałością o środowisko naturalne.

Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest inicjatywą stworzoną dla firm, które hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności nie wahają się poddać obiektywnej weryfikacji niezależnej instytucji. Firma WA-BIS spełniła wszystkie wymagania regulaminowe.

Źródło: Dachy, nr 1 (121) 2010
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się