Strona główna | BranżaSzczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych

Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych

Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA wydało kolejne wytyczne dla branży w postaci publikacji technicznej pod tytułem „Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych”.

Pierwsza część publikacji to oryginalne tłumaczenie niemieckiego stowarzyszenia IFBS, zawierające opisy, jakie warunki powinny spełniać uszczelnienia spoin konstrukcji stalowych oraz ich obudowy (płyt warstwowych, ścian w systemie kasetonowym) oraz na jakie są narażone oddziaływania ze strony czynników atmosferycznych, chemicznych, pracy konstrukcji oraz pozostałych szczególnych wymagań.

Opracowanie omawia w skrótowej formie techniki uszczelniania połączeń zarówno taśmami rozprężnymi, uszczelkami profilowanymi jak również masami uszczelniającymi. Opis poszerzono o wskazówki konstrukcyjno-montażowe. Zastosowanie poszczególnych typów taśm zaprezentowano w licznych przykładowych rysunkach konstrukcyjnych.

Drugą część stanowi suplement do ww. wydania DAFA. W opracowaniu oparto się na najnowszej dyrektywie UE z maja 2010 r., która mówi o 20% ograniczeniu emisji CO2 do atmosfery poniżej poziomu z roku 1990. Będzie to możliwe dzięki m.in. zwiększeniu szczelności konstrukcji budynków i poprawie izolacyjności obudowy zewnętrznej. Oczywiście takie rozwiązania w nowych budynkach powodują konsekwencje związane z dostarczeniem powietrza do pomieszczeń przez różnego typu systemy wentylacyjne. Rozwiązania oparte na nieszczelnościach konstrukcji są niekontrolowanymi ucieczkami ciepła, powodującymi małą stabilność termiczną pomieszczeń, powstawanie mostków termicznych czy brak stałej, równomiernej wymiany powietrza.

Suplement opisuje zasady wykonania próby szczelności budynku zgodnie z normą PN-EN 13829, które nie są u nas jeszcze obowiązkowe, ale w innych krajach Europy są już standardem.

Rozszerzono informacje na temat fizyki budowli, które w pierwszej części opracowania były przedstawione skrótowo. Opisano zasady przepływu powietrza przez zewnętrzne przegrody budowlane oraz właściwości dyfuzyjne materiałów. Zaprezentowano zasady projektowania uszczelnień oraz czynniki oddziaływujące na uszczelnienia. Przedstawione normy DIN, opisane w oryginalnym tłumaczeniu opracowania IFBS, zaktualizowano o przepisy i normy obowiązujące w Polsce.

Suplement zawiera informacje na temat aktualnie stosowanych uszczelnień w konstrukcjach stalowych, ich charakterystykę i zasady doboru. Szczególną uwagę poświęcono opisowi uszczelnień na bazie taśm wykonanych z pianek poliuretanowych i polietylenowych, których zasady montażu poparto przykładami obliczeniowymi i ilustracjami prawidłowego i błędnego montażu.

Całość opracowania podsumowano opisaniem podstawowych dokumentów, które powinny być dostarczone firmie montażowej przed wbudowaniem materiałów uszczelniających w konstrukcję budynku.

Suplement jest publikacją rozszerzającą znacznie tematykę opisaną w wersji pierwotnej niemieckiego Stowarzyszenia IFBS, która w przyszłości będzie poszerzona o kolejne tematy z zakresu kontroli jakości wykonanych połączeń i techniki montażu uszczelnień.

Publikacja jest dostępna na:
www.dafa.com.pl.

mgr inż. Wiesław Dybał
Stowarzyszenie DAFA

Źródło: Dachy, nr 3 (134) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Standardy Stowarzyszenia DAFA
Nowa publikacja Stowarzyszenia DAFA - Czy i kiedy potrzebna jest bariera pary wodnej?
Dobór łączników do montażu płyt warstwowych - Najnowsze wytyczne Stowarzyszenia DAFA
Nowa publikacja techniczna DAFA
Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową. Wytyczne DAFA
Projektowanie i wykonanie dachu płaskiego. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA
Szczelność w najmniejszym detalu
Długa droga do szczelnego dachuDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się