Strona główna | BranżaPoradnik Ciesielski 2009

Poradnik Ciesielski 2009

Minąło już ponad dwa lata od ukazania się pierwszego wydania Poradnika Ciesielskiego. Jako jego współautor jestem bardzo mile zaskoczony tak pozytywnym przyjęciem przez Czytelników tej pozycji.

Mała kompaktowa książeczka okazała się bardzo uniwersalna w zastosowaniu. Poradnik stał się ważnym elementem praktycznego szkolenia dla adeptów rzemiosła ciesielskiego. Doświadczeni rzemieślnicy korzystają z poradnika przy trasowaniu trudnych, nietypowych elementów wywiązki (asymetryczne kosze, naroża). Architekci i konstruktorzy mają szansę zapoznania się z praktycznymi efektami swoich prac projektowych, docenić fach ciesielski.

Dzięki licznym kontaktom zawodowym z cieślami zdobyłem wiele cennych uwag i sugestii związanych z treścią Poradnika. W tym czasie sprzedał się cały nakład Poradnika Ciesielskiego, a że z rynku wciąż docierały do nas nowe zapytania – została podjęta decyzja o rozpoczęciu prac nad nowym wydaniem.

Drugie wydanie nie jest dokładną kopią pierwszego. Prace redakcyjne nad nowym Poradnikiem trwały blisko cztery miesiące. Punktem wyjścia dla nowej edycji były dwie pozycje: stary Poradnik Ciesielski (2007) oraz Grundlagen zum Abreissen nach Dietrich’s Planen (Podstawy odwiązywania konstrukcji ciesielskich według projektów Dietrich’s, 2008). To one nadały szatę graficzną oraz ukierunkowały koncepcję książki. Treść Poradnika została jednak całkowicie przeredagowana i oparta na uwagach i propozycjach od czytelników. Podstawowym celem było uproszczenie opisów czynności i ich zapis w formie czytelnych, nie budzących wątpliwości procedur postępowania. Chociaż książka opiera się na zasadach trasowania wywodzących się ze szkoły niemieckiej, niektóre z metod należało zaadaptować do polskich realiów. Zmiany w treści pociagnąły za sobą konieczność dodania nowych rysunków oraz wykonania modyfikacji w starych szkicach. W efekcie nowy Poradnik zwiększył swą objętość o cztery strony i liczy ich 52.


Zakres zmian w Poradniku jest bardzo duży i nie sposób opisać ich wszystkich, dlatego opisane zostaną jednynie te najważniejsze, mające kluczowe znaczenie.

Nową stronę poświęcono systemowi orientacji elementów wywiązki. Na rysunkach oraz w opisie zostały wyjaśnione zasady określania położenia górnej – dolnej – lewej – prawej – strony oraz początku i końca elementu. Konsekwentnie z systemem orientacji, na wszystkich rysunkach, na których występują linie na lewej i prawej stronie elementu (cięcia, piony), linie mają jednakowe kolory: fioletowy – strona lewa, zielony – strona prawa. Rysunki wzbogacono o symbol kątomierza ciesielskiego. Orientacja i położenia symbolu kątomierza są dopasowane do trasowanej linii. Ułatwia to ustawienie i przyłożenie przyrządu do elementu.

Na wyraźnie życzenie czytelników rozbudowane zostały strony trasowania linii pionu oraz kąta za pomocą kątomierza ciesielskiego. To pierwszy etap nauki obsługi kątomierza, dlatego zaprezentowano jego standardowe ustawienie przy nadmiarze materiału, jak również tzw. położenie odwrotne przy trasowaniu cięcia w okapie (niedobór materiału). W rozdziale „Trasowanie krokwi narożnej” szczegółowo opisano dwie niezależne metody trasowania zaciosu narożnego: od bazy oraz kąta trasowania. W każdej z metod opisano czynności dla lewej i prawej strony krokwi. Wyjaśniona została procedura wyznaczenia nadzaciosu (krokiew fazowana, krokiew prosta).

Największe zmiany zaszły w rozdziale „Trasowanie krokwi koszowej”. Nowy podpunkt omawia znaczenie i sposób wyznaczenia rzeczywistego punktu początkowego elementu na górnej krawędzi nieobrobionego elementu. Bardzo szczegółowo zostały opisane metody wycinania różnych typów krokwi koszowych w okapie – cięcia wiedźmy, czyli specjalnego cięcia krokwi w celu dopasowania płaszczyzn, cięcie z lewej i prawej strony do prostopadle ciętych kulawek.


Poradnik wzbogacono także o dwa nowe rysunki warsztatowe: „krokiew koszowa asymetryczna – symetryczna linia kosza” oraz „krokiew koszowa asymetryczna – asymetryczna linia kosza”, objaśniające znaczenie linii wymiarowych na widoku z boku i z góry. Nowy rysunek przejrzyście prezentuje sposób znakowania nadzaciosu na linii pionu dla krokwi koszowej.

Rozbudowany został rozdział rysunków warsztatowych. Na nowych stronach pojawiły się rysunki symetrycznych i asymetrycznych krokwi koszowych, krokiew, kulawka narożna i narożno-koszowa, deska koszowa.

Poradnik został wydany w formie albumowej, format A4 poziomo. Wewnętrzne 52 strony  wydrukowano na wysokiej jakości papierze kredowym. Okładka miękka, zabezpieczona folią. Książka dostępna jest w wybranych księgarniach oraz w firmie Dietrich’s Polska, Wrocław, tel. 071-7936799, fax 071-7936798.

Piotr Leń
p.len@dietrichs.com
Dietrich’s Polska

Źródło: Dachy, nr 11 (119) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia dla firm ciesielskich
Podstawy ciesielstwa. Graficzne odwiązanie konstrukcji
Dachy ciesielskie - ramownice
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 1
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 2
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 3
Dietrichs - profesjonalny program dla firm ciesielskich oraz dekarskich
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 4
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 5
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 6
Akademia Ciesielska
Firma Sika Poland udostępnia najnowszy Poradnik WykonawcyDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się