Strona główna | PrzeglądNowe wytyczne DAFA dot. izolacji akustycznej

Nowe wytyczne DAFA dot. izolacji akustycznej

Najnowsza publikacja „DAFA ID 4.06. Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych” jest pierwszą prezentacją przeglądu właściwości akustycznych lekkich konstrukcji metalowych ściennych i dachowych.

Przedstawione wyniki badań wpływu poszczególnych parametrów konstrukcyjnych na izolacyjność akustyczną i właściwości dźwiękochłonne lekkich stalowych konstrukcji ściennych mogą być wykorzystane w celu dopasowania rodzaju konstrukcji do wymagań akustycznych stawianych obiektom budowlanym wykonywanych w tej technologii.

Analizy ukazują wpływ grubości konstrukcji, ciężaru własnego, rodzaju termoizolacji oraz cech konstrukcyjnych danego typu zabudowy, na wartość ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw, wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1, RA2 oraz na współczynnik pochłaniania dźwięku s.

Projektant otrzymuje w niniejszym opracowaniu zebrane wartości ważonych wskaźników izolacyjności akustycznej właściwej oraz współczynników pochłaniania dźwięku różnych lekkich konstrukcji stalowych. Tym samym publikacja dostarcza informacji przydatnych w sytuacji, gdy należy ocenić, jaki wpływ będzie miała zmiana danej konstrukcji na jej parametry akustyczne.

Wytyczne zawierają wyniki pomiarów właściwości akustycznych łącznie 57 konstrukcji. Zbadano ściany kasetowe bez oraz z konstrukcjami dystansowymi, „akustyczne” ściany kasetowe, konstrukcje dachowe i ścienne z płyt warstwowych, konstrukcje hybrydowe z blach kasetowych bez oraz z konstrukcjami dystansowymi perforowane i nieperforowane, jak też dachy pojedyncze i podwójne, a także dachy „akustyczne”.

W trakcie prowadzonych badań celowo zmieniano parametry konstrukcyjne, aby w ten sposób określić ich wpływ na izolacyjność akustyczną i właściwości dźwiękochłonne lekkich stalowych konstrukcji ściennych i dachowych.

Autorem publikacji jest dr Marek Niemas, ekspert Stowarzyszenia DAFA.

Wytyczne Stowarzyszenia DAFA w postaci publikacji technicznych dostępne są na: www.dafa.com.pl.

Źródło: Dachy, nr 8 (164) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Nowa publikacja Stowarzyszenia DAFA - Czy i kiedy potrzebna jest bariera pary wodnej?
Dobór łączników do montażu płyt warstwowych - Najnowsze wytyczne Stowarzyszenia DAFA
Nowa publikacja techniczna DAFA
Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową. Wytyczne DAFA
Projektowanie i wykonanie dachu płaskiego. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA
Wywiad z Witoldem Okońskim - nowym Prezesem Stowarzyszenia DAFA
DAFA na fali sukcesu. III edycja konferencji DAchy i FAsady
DAFA świętuje siódmy jubileusz
Pierwsze polskie wydanie Wytycznych dla dachów zielonych FLLDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się