Strona główna | PrzeglądFakro dla powodzian

Fakro dla powodzian

Solidaryzując się z poszkodowanymi, którzy ucierpieli w wyniku powodzi
Solidaryzując się z poszkodowanymi, którzy ucierpieli w wyniku powodzi, jaka nawiedziła terytorium Polski, firma Fakro przygotowała 100 specjalnych pakietów pomocowych.

W skład pakietu wchodzi:
  • okno dachowe Fakro wraz z kołnierzem uszczelniającym,
  • wyłaz dachowy WGI o wymiarze 45 × 75 cm lub schody strychoweLWK o wymiarze 70 × 120 cm.
Pakiet będzie można otrzymać za symboliczne 1 zł netto, pod warunkiem zakupu dowolnego okna dachowego Fakro w sieci dystrybucji na warunkach ogólnych. Rodzaj okna w pakiecie będzie uzależniony od wyboru i zakupu pierwszego okna dokonanego w sieci dystrybucji.

Aby uzyskać pakiet pomocowy właściciel domu, który został uszkodzony w wyniku powodzi powinien spełnić pewne wymogi formalne – przedstawić następujące dokumenty:
  • zaświadczenia potwierdzające poniesione szkody wydane na osobę dokonującą zakupu okien dachowych Fakro,
  • pisemną informację o poniesionych stratach oraz potrzebnych oknach dachowych oraz wyborze wyłazu WGI 45 × 75 cm lub schodów strychowych LWK 70 × 120 cm.
  • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość właściciela budynku.
Punkt handlowy sprzedający okna dachowe Fakro osobie poszkodowanej w wyniku powodzi, powinien przesłać wymienione dokumenty faksem na numer 18 444 0 333 do działu Obsługi Rynku. Po weryfikacji dokumentów oraz sprawdzeniu limitu pakietów pomocowych zamówione produkty zostaną dostarczone do punktu handlowego. Lista ponad 3 000 punktów sprzedaży okien dachowych Fakro dostępna jest na stronie internetowej www.fakro.pl

Źródło: Dachy, nr 7 (127) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Popularna amerykańska dziennikarka Rita Cosby z wizytą w FAKRODODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się