Strona główna | TechnikaEnergia odbita

Energia odbita

Materiały budowlane coraz częściej posiadaja dodatkowe funkcje zwiększające ich wartość. Nowa generacja wielowarstwowych membran dachowych odbija promieniowanie podczerwone i chroni przed zbyt mocnym nagrzewaniem się pomieszczeń w lecie.

Dokładne połączenie przejść przez dach można wykonać przy pomocy elastycznego kołnierza, uszczelnionego systemowymi taśmami klejącymi

Fizyka budowli i praktyczne wykorzystanie jej zasad mówią o różnych formach przepływu ciepła. Jednym z aspektów tego  zagadnienia jest ochrona przed niskimi temperaturami, zabezpieczająca konstrukcje przed uszkodzeniami spowodowanymi wykraplaniem się pary wodnej. Nie mniej istotną sprawą jest zapobieganie utracie ciepła z wnętrz budynków z powodów ekologicznych i osobistych korzyści finansowych mieszkańców.

Przedmiotem fizycznych badań jest także ochrona przed zbytnim nagrzewaniem się pomieszczeń latem. Tu pod uwagę bierze się m.in. możliwości zacieniania części budowli, ale dyskutuje się także nad zagadnieniem refleksyjności (odbijania) promieniowania cieplnego przez materiały budowlane stosowane jako integracyjna część konstrukcji. Odbijanie promieniowania zapobiega nagrzewaniu się konstrukcji, w efekcie czego można obniżyć wydatki na klimatyzację.

Skuteczna redukcja strat ciepła
Fizyka zna następujące sposoby rozprzestrzeniania się ciepła: promieniowanie, konwekcja i przewodzenie. Promieniowanie polega na transportowaniu energii termicznej z jednego miejsca w inne, przy czym energia nie jest przenoszona przez cząsteczki materii (molekuły, elektrony, fotony), lecz rozprzestrzenia się za pośrednictwem fal elektromagnetycznych. W przeciwieństwie do dwóch pozostałych mechanizmów promieniowanie występuje także w próżni. Dlatego w statkach kosmicznych temperaturę na pokładzie można regulować, odpowiednio ustawiając odbijające energię żaluzje. Warstwy refleksyjne znajdują się także w lodówkach, aby zredukować straty ciepła. Ponieważ zakres promieniowania cieplnego zawiera się w zakresie fal podczerwonych, można je obserwować za pomocą kamery termicznej. Decydujący wpływ na intensywność refleksyjności ma struktura powierzchni danego ciała, charakteryzująca się tzw. współczynnikiem emisyjności. Przykładowo współczynnik emisyjności luster może wynosić prawie zero; swoją maksymalną wartość współczynnik osiąga na matowej czarnej powierzchni.

Wmontowując w warstwową strukturę dachu refleksyjną folię dachową można zapobiegać przede wszystkim zbyt silnemu nagrzewaniu się konstrukcji w lecie. Założenia dla refleksyjnej membrany dachowej Permo solar SK produkcji firmy Klöber o wartości sd = 0,07 m są takie, że odbije ona do 60% rocznego promieniowania cieplnego i tym samym obniży maksymalną temperaturę panującą pod dachem nawet o 3°C. Membrana musi mieć przy tym szczelnie sklejone zakłady. W ten sposób konstrukcja dachu będzie chroniona przed wilgocią, a z otwartych dyfuzyjnie termoizolacji nie będzie wywiewane ciepło. Stopień wiatroizolacyjności nie jest opisany w żadnych wytycznych czy normach i należy go traktować jako warunek ogólny.


Refleksyjna folia wstępnego krycia jest wysokoparoprzepuszczalna, a jej zakłady należy dokładnie skleić. Jako dodatkowe zabezpieczenie chroni ona konstrukcję i zapobiega nagrzewaniu się poddasza


Wymagania zewnętrzne
Instrukcje dla sztywnych poszyć spodnich, pokryć wstępnych i folii wstępnego krycia Niemieckiego Związku Dekarzy ZVDH dla ochrony przed zawiewanym deszczem, śniegiem i kurzem zalecają stosowanie dodatkowych środków zabezpieczających, podnoszących deszczoszczelność pokryć dachowych. Także nowe karty danych produktów stawiają konkretne wymagania. W przypadku szczególnych warunków konstrukcyjnych, przy wykorzystaniu poddasza do celów mieszkaniowych lub przy specyficznych warunkach klimatycznych należy stosować odpowiednie konstrukcje dachowe. Wytyczne mówią wtedy o stosowaniu sklejanych lub zgrzewanych zakładów FWK, ewentualnie wręcz o sztywnym poszyciu jako pokryciu wstępnym; ich zadaniem jest wytworzenie zamkniętego pokrycia spodniego (tj. leżącego pod właściwym pokryciem dachu), wiatroszczelnego i poprawiającego ochronę cieplną i przeciwwodną. Paroizolacja po stronie wewnętrznej dodatkowo zabezpiecza konstrukcję dachu przed powstaniem podciśnienia. Wiatroszczelne konstrukcje zapobiegają przewiewaniu ocieplenia zimnym czy wilgotnym powietrzem i poprawiają mikroklimat w pomieszczeniach mieszkalnych. Dużą zaletą membran dachowych są zintegrowane z folią paski samoprzylepne na krawędziach, dzięki którym można szybko i przede wszystkim dokładnie zamknąć zakłady. Szczelne zakłady mają zaś decydujący wpływ również dla ochrony drewna w konstrukcji.
A Wiatroszczelne zaklejenie zakładów zapobiega przewiewaniu i wychładzaniu włóknistego ocieplenia
B Metalizowana powierzchnia redukuje przenikanie ciepła przez konstrukcję
C Porównanie pokazuje zmniejszone nagrzewanie się kolejnych warstw konstrukcji dachowej

Aby chronić części drewniane przed szkodnikami zwierzęcymi i roślinnymi – insektami i grzybami – lub zbyt wysoką ilością wilgoci, norma DIN 68800 podaje wymagania wobec budowlanych i chemicznych środków ochrony drewna. Pod pojęciem budowlanej ochrony drewna wg DIN 68800-2 rozumieć należy wszelkie środki konstrukcyjne i fizyczne, zapobiegające przede wszystkim szkodliwym zmianom poziomu wilgotności w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Oznacza to, że ograniczając wilgotność elementów drewnianych, można uniknąć stosowania chemicznych środków ochrony drewna. Zgodnie z normą DIN 68800-2 można zrezygnować z chemicznej ochrony drewna, jeśli drewniane elementy będą ze wszystkich stron zabezpieczone przed dostępem owadów. Można do tego użyć hydro- i wiatroizolacyjnej FWK – elementy z drewna zostaną wtedy zaliczone do klasy zagrożeń 0.

Definicja pokrycia pomocniczego
Obok podziału folii dachowych na klasy instrukcje Niemieckiego Związku Dekarzy dla folii wstępnego krycia definiują jeszcze przydatność folii jako pokrycia pomocniczego. Zgodnie z tą klasyfikacją tylko folie klasy UDB-A mogą być wykorzystywane jako pokrycie pomocnicze bez żadnych ograniczeń. Z kolei folie klasy UDB-B wymagają do tego zgody producenta. Podobnie jest z foliami klasy USB-A. Podstawą tej klasyfikacji są wkładki nośne folii.

Przy określaniu przydatności jako pokrycie pomocnicze zarówno dla FWK, jak i dla membran paroprzepuszczalnych wymaga się podania maksymalnego okresu, przez jaki produkt może leżeć na dachu bez osłony. Folie, które nie nadają się na pokrycie pomocnicze należy jak najszybciej osłonić pokryciem właściwym lub zabezpieczyć innymi środkami, np. zamurować lub oszalować.

Klasyfikacja ułatwia projektantom i wykonawcom wybór optymalnych dla danego dachu środków zabezpieczających przed opadami deszczu. Podobnie rzecz się ma z pokryciami pomocniczymi. Przede wszystkim to posiadający fachową wiedzę wykonawca jest w stanie dokonać prawidłowego wyboru takiego pokrycia i zadecydować o sposobie jego układania. Wskazówki ZVDH mogą się okazać przydatne zwłaszcza przy remontach  poddaszy wykorzystywanych do celów mieszkalnych – tu wymagają one bowiem stosowania folii zaklasyfikowanych jako pokrycia pomocnicze. Obok tego pokrycia i/lub przy kącie pochylenia dachu niższym niż zalecany, konieczne są także inne środki zabezpieczające, jak np. uszczelnienia gwoździ pod kontrłatami.

Producent ma obowiązek wskazania również dodatkowych akcesoriów, pasujących do danej folii czy membrany. W ten sposób sugeruje on wprawdzie stosowanie kompletnego systemu, lecz nabywca zyskuje w zamian poczucie bezpieczeństwa.

Podsumowanie: dodatkowe funkcje odgrywają coraz większą rolę
Materiały budowlane z dodatkowymi funkcjami są stosowane coraz częściej. Obok wymagań stricte konstrukcyjno-budowlanych spełniają one w warstwowych strukturach także nowe zadania. Przykładowo stosowanie refleksyjnych folii dachowych chroni pomieszczenia przed zbytnim nagrzewaniem się w lecie.

Wolfgang Gumpert
Doradca ds. technicznych
Klöber GmbH &Co. KG


Źródło: Dachy, nr 9 (117) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Membrany dachowe - kluczowe zagadnienia dotyczące starzenia i trwałości
Parametry membran dachowych
Przegląd folii i membran dachowych
Po co komu membrana dachowa? Czyli podsumowanie pracy doradcy technicznego
Membrany dachowe i taśmy kalenicowe
Membrany dachowe w praktyce
Parametry dobrej membrany
Membrany dachowe
Membrana fotowoltaiczna na dachy płaskie
Czterowarstwowe membrany dachowe
Energooszczędność i bezpieczeństwo. Membrany paroprzepuszczalne i paroizolacyjneDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się