Strona główna | BranżaDAFA świętuje siódmy jubileusz

DAFA świętuje siódmy jubileusz

Ponad 100 osób związanych ze Stowarzyszeniem Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA spotkało się 6 czerwca 2013 r. w Dolsku k. Poznania, aby wspólnie podsumować siódmy rok działalności organizacji.

Prezes Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, Witold Okoński

Prezes DAFA, Witold Okoński, składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia, przedstawił najważniejsze spośród licznych działań podjętych w 2012 roku. Wskazał na rosnącą liczbę członków Stowarzyszenia, nowe inicjatywy oraz coraz szersze grono osób czynnie zaangażowanych w działalność merytoryczną DAFA. Spotkanie było okazją do podziękowania przez Prezesa wszystkim członkom DAFA za inicjatywę oraz zaangażowanie w aktywności na różnym polu, które budują markę Stowarzyszenia i umacniają jego wizerunek.

Stowarzyszenie DAFA od początku swojej działalności pracuje nad poprawą jakości i usystematyzowaniem wytycznych dla technologii dachów płaskich i fasad oraz popularyzacją dobrych i bezpiecznych praktyk. Podsumowania prac w grupach roboczych podjęli się ich reprezentanci – koordynatorzy.

Michał Wilk przedstawił działalność szkoleniową oraz publikacyjną Grupy Roboczej LEKKA OBUDOWA.

Poinformował o nowej inicjatywie, która zgromadziła silną reprezentację prawie wszystkich znaczących producentów blach trapezowych, poświęconej tematyce projektowania warstwy nośnej dachu zgodnie z normą PN-EN 1993-1-3 Eurokod 3 oraz wynikającej stąd potrzebie zmian rozszerzenia tablic nośności profili o niezbędne parametry statyczno – wytrzymałościowe.

Piotr Olgierd Korycki skoncentrował uwagę słuchaczy na działalności nowej, prężnie działającej Grupy Roboczej AKUSTYKA. Zaprezentował dotychczasowe efekty działań, obejmujące publikację techniczną: „DAFA ID 4.06. Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych” oraz propagowanie wiedzy z zakresu akustyki w konferencjach tematycznych. Poinformował również o planowanym katalogu prezentującym przebadane rozwiązania akustyczne członków DAFA.


Uczestnicy Walnego Zebrania

Marian Bober – reprezentant Grupy Roboczej TECHNIKA MOCOWAŃ przedstawił będący w trakcie realizacji autorski projekt publikacji na temat połączeń konstrukcji stalowych z betonowymi. Publikacja będzie już czwartą pozycją z obszaru Techniki Mocowań, wydaną przez Stowarzyszenie DAFA.

Piotr Wolański omówił założenia programowe i podjęte działania Grupy Roboczej DACHY ZIELONE, ukierunkowane na opracowanie brakujących w Polsce wytycznych i uregulowań w zakresie technologii dachów zielonych.

Tomasz Mucha wskazał na znaczenie Wytycznych DAFA dla bezpiecznego prowadzenia robót dachowych i elewacyjnych. Publikacja jest na etapie opracowywania w ramach Grupy Roboczej BHP.
Ryszard Klatt zrelacjonował podjęte w imieniu Stowarzyszenia działania opiniujące projekt ustawy o wyrobach budowlanych.

Część spotkania zajął panel dyskusyjny, w ramach którego zrzeszeni w DAFA wykonawcy mieli okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń.


Wspólne zdjęcie uczestników 7. jubileuszu Stowarzyszenia DAFA

W trakcie spotkania przedstawiono najważniejsze działania promocyjno-marketingowe, jak organizacja konferencji naukowo technicznych podczas targów Budma w Poznaniu, której podsumowania podjął się Członek Zarządu DAFA – Mariusz Pawlak.

Ze szczególnym zainteresowaniem przyjęte zostały przez uczestników wystąpienia sponsorów, firmy: Gunnex PL oraz Soprema Polska.

Po zakończeniu obrad goście uczestniczyli w wieczorze integracyjnym, stwarzającym możliwość bliższego, bezpośredniego poznania przedstawicieli – często konkurujących ze sobą na rynku firm.

Energetyzująca dawka bluesa w wykonaniu zespołu HooDoo Band, malownicza sceneria oraz doborowe towarzystwo pozwala nam uznać to spotkanie za szczególnie udane.

Stowarzyszenie DAFA zamknęło siódme Walne Zgromadzenie Członków z poczuciem satysfakcji z dokonań i ambitnymi celami na kolejny rok, które rokują dalszy rozwój i sukcesy.

Tekst i zdjęcia: DAFA

Źródło: Dachy, nr 7 (163) 2013

CZYTAJ WIĘCEJ

Standardy Stowarzyszenia DAFA
Nowa publikacja Stowarzyszenia DAFA - Czy i kiedy potrzebna jest bariera pary wodnej?
Dobór łączników do montażu płyt warstwowych - Najnowsze wytyczne Stowarzyszenia DAFA
Mocowania na dachach płaskich zgodnie z nową normą wiatrową. Wytyczne DAFA
Projektowanie i wykonanie dachu płaskiego. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA
Wywiad z Witoldem Okońskim - nowym Prezesem Stowarzyszenia DAFA
DAFA na fali sukcesu. III edycja konferencji DAchy i FAsady
Nowe wytyczne DAFA dot. izolacji akustycznejDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się