Strona główna | PrzeglądBezpieczeństwo pożarowe dachów. Publikacja techniczna DAFA

Bezpieczeństwo pożarowe dachów. Publikacja techniczna DAFA


Stowarzyszenie DAFA opracowuje praktyczny poradnik określający jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego.

Zapewnienie wysokich standardów przeciwpożarowych stanowi dziś filar nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa. Z uwagi na duże pole interpretacyjne przepisów, Stowarzyszenie DAFA podjęło się opracowania praktycznego poradnika określającego jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i zawierającego zasady doboru materiałów, opis dobrych praktyk sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców. W tym celu powołano w Stowarzyszeniu Grupę Merytoryczną PPOŻ., skupiającą ekspertów-praktyków, reprezentujących branżowe firmy członkowskie. Grupa opracowuje autorską publikację pt. „Bezpieczeństwo pożarowe dachów”.

Spotkanie Grupy Merytorycznej PPOŻ. Od lewej: Maria Dreger (Rockwool Polska), Krzysztof Bagiński (Mercor), Marcin Kozakiewicz (Mak-Dachy), Rafał Kozakiewicz (Mak-Dachy), Tomasz Wehowski (ISO-Chemie), Tadeusz Polański (Unilux System), Maciej Runka (Bauder Polska), Jacek Lebek (Tyron), Natalia Bejga (DWD Bautech), Ewelina Klin (DAFA), Filip Mroczek (Atlas Ward Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska)


Opracowanie stworzone przez praktyków dla praktyków będzie niewątpliwie cennym narzędziem i źródłem rzetelnej wiedzy w codziennej pracy wykonawców. Intencją autorów jest, by poradnik ten stanowił merytoryczne wsparcie dla architektów, konstruktorów, producentów, inwestorów ogłaszającym przetargi, s także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane oraz rzeczoznawców. Opracowanie będzie również pomocne architektom, konstruktorom, producentom, inwestorom ogłaszającym przetargi, specjalistom prowadzącym i kontrolującym procesy budowlane, rzeczoznawcom i ekspertom działającym w tej branży.
Zespół redakcyjny tworzą specjaliści: Krzysztof Bagiński (Mercor), Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (Rockwool Polska), Monika Hyjek (Atlas Ward Polska). W prace redakcyjne włączyli się również: Grzegorz Rak (Balex-Metal), Jacek Lebek (Tyron) i Edyta Sauć (Swisspor Polska).
Publikacja „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” zawiera zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną: w części teoretycznej znajdą się definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli, w części praktycznej omówiono tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców, omówiono szczególne przypadki i ich interpretacje oraz zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi. Planowane jest także rozszerzenie opracowania o zakres ścian.

Główną ideą Grupy Merytorycznej PPOŻ. jest zwiększenie świadomości bezpieczeństwa pożarowego. Zdaniem autorów projektant powinien być świadomy, że na interpretację wyników mogą wpłynąć rzeczywiste warunki - nawet pozornie drobne odstępstwa od sklasyfikowanych układów mogą zmienić właściwości i klasyfikacje ogniowe całych elementów budowlanych. Zakończenie prac merytoryczno-redakcyjnych zaplanowano w IV kwartał bieżącego roku.

Wypowiedzi Członków Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA.

mgr inż. poż. Krzysztof Bagiński. Absolwent SGSP oraz studiów podyplomowych „Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa” na PW. Od 2004 roku związany z firmą Mercor SA, od początku pracy koncentruje się na projektowaniu biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, w szczególności systemów wentylacji pożarowej. Autor wielu wytycznych oraz projektów systemów oddymiania w budynkach produkcyjno-magazynowych. Członek: SITP i Komitetu Technicznego ds. systemów oddymiania; Stowarzyszenia Polska Wentylacja; grupy roboczej ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki; OSPZPiSR. Autor wielu artykułów w prasie branżowej, rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Koordynator Grupy Merytorycznej PPOŻ. Stowarzyszenia DAFA. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA: 90% pożarów powstaje na etapie budowy lub remontu. W związku z tym BHP na budowie będzie stanowić ważny punkt opracowania - praca z otwartym ogniem na dachu może skończyć się rozwiniętym pożarem ze wszystkimi jego konsekwencjami.
mgr inż. Natalia Bejga. Mgr inż. budownictwa lądowego w specjalności technologia i organizacja budownictwa, pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej, od 2011 r. kierownik biura techniczno-handlowego w DWD BauTech Sp. z o.o., firmie specjalizującej się w zakresie systemów doświetleń i oddymiania budynków kubaturowych; absolwentka szkoleń z tematyki bezpieczeństwa pożarowego, działalność zawodową koncentruje wokół tematyki wentylacji pożarowej (w szczególności grawitacyjnych systemów oddymiania budynków wielkokubaturowych). Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA:
Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawiane są budynkom. Mając na uwadze coraz większą świadomość uczestników procesu budowlanego oraz ciągłe aktualizowanie przepisów dotyczących ochrony pożarowej, konieczne jest zgromadzenie i dyskutowanie różnych rozwiązań oraz doświadczeń uczestników procesu budowlanego. Wielość źródeł informacji, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie. Publikacja opracowywana przez Grupę Merytoryczną PPOŻ. oraz Stowarzyszenie DAFA będzie źródłem podstawowych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, do którego sięgnąć będą mogli zarówno projektanci, wykonawcy, inwestorzy, budując swoją świadomość, oraz specjaliści z tej dziedziny. Sądzę, że opracowanie stanowić może również swojego rodzaju wytyczne dobrej praktyki inżynierskiej, na etapie projektowania i wykonawstwa. Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową budynków ma bowiem kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku.
mgr inż. Maria Dreger. Absolwentka Politechniki Krakowskiej i studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, magister inżynier budownictwa z doświadczeniem w różnych obszarach budownictwa i uprawnieniami, od 20 lat związana z Rockwool Polska Sp. z o.o. Jako członek zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie. Od 2 lat Prezes Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO. Członek Zespołu Redakcyjnego Wytycznych „Bezpieczeństwo pożarowe dachów” Stowarzyszenia DAFA:
Ta publikacja ma na celu przybliżenie podstawowych informacji na temat bezpieczeństwa pożarowego, w szczególności dachów płaskich, powszechnie stosowanych we współczesnych obiektach usługowych, produkcyjnych i magazynowych. Znajomość tych zagadnień przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a także użytkowników i administratorów budynków ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, ponieważ to właśnie działania człowieka nie tylko są przyczyną – źródłem ognia prawie wszystkich pożarów, ale również wielkość i rodzaj strat pożarowych są wprost skutkiem decyzji i akcji podejmowanych przez ludzi, na wszystkich etapach od decyzji inwestycyjnych i projektowania przez budowę aż po eksploatację obiektów budowlanych.
mgr inż. Monika Hyjek. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo budowli” oraz kursu specjalistów ochrony przeciwpożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Członek SITP. Specjalistka ds. Bezpieczeństwa Pożarowego w wrocławskiej firmie Atlas Ward Polska Sp. z o.o. Pasjonatka życia i bezpieczeństwa:
Jestem przekonana, że nasz projekt spotka się z zainteresowaniem wykonawców, którzy w każdej chwili będą mieli łatwy dostęp do prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej. Nadrzędnym celem naszej pracy jest budowanie świadomości wykonawców w obszarze bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Zaczęliśmy od dachów, ale prace będą kontynuowane i na pewno naszą uwagę poświęcimy również tematyce ścian. Jeśli chcą Państwo zapoznać się ze sposobami zapobiegania ryzyku pożaru w początkowej fazie powstawania inwestycji oraz metodami ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia w obrębie przekrycia dachu, to zapraszam do lektury. Warto.

W dotychczasowym dorobku Stowarzyszenia znalazło się 18 publikacji z dziedziny akustyki, dachu płaskiego, dachu zielonego, lekkiej obudowy i techniki mocowań. Wszystkie pozycje dostępne są w Księgarni Technicznej DAFA na: www.dafa.com.pl.

Źródło: DAFA

CZYTAJ WIĘCEJ

Bezpieczeństwo pożarowe dachów - powstaje specjalistyczna publikacja dla branży budowlanej
Projektowanie i wykonanie lekkiej obudowy - Konferencja Stowarzyszenia DAFA
Relacja z VII Konferencji Stowarzyszenia DAFADODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się