Strona główna | BranżaAkademia Ciesielska

Akademia Ciesielska

Już po raz kolejny rusza jesienno-zimowa edycja warsztatów pod nazwą „Akademia Ciesielska”. Organizatorami warsztatów są firmy Protool i Dietrich’s. Projekt ten kierowany jest głównie do firm ciesielskich, a jego nadrzędnym celem jest praktyczne szkolenie uczestników kursu w zakresie tradycyjnych i nowoczesnych technik ciesielskich.

Program zajęć umożliwia szkolenie zarówno początkujących adeptów rzemiosła ciesielskiego, jak również fachowców z wieloletnim stażem. Dwudniowe spotkania wypełnione są zajęciami teoretycznymi z zakresu czytania dokumentacji technicznej i zasad bezpieczeństwa pracy oraz zajęciami praktycznymi z trasowania elementów więźby za pomocą kątomierza ciesielskiego i ich wycinania za pomocą elektronarzędzi.

Ważnym elementem warsztatów jest promocja wysokiej jakości pracy. To właśnie profesjonalne i metodyczne podejście do pracy gwarantuje sukces i wysoką jakość. Połączenie rozwiązań oferowanych przez firmy Dietrich’s i Protool powinno ułatwić osiągnięcie tak postawionych zadań.

Bazą szkolenia jest dokumentacja warsztatowa oraz montażowa małego modelu dachu wykonana w systemie Dietrich’s 3D CAD/CAM. Po wprowadzeniu podstawowych parametrów związanych z geometrią  połaci dachowych, a następnie informacji związanych z elementami konstrukcji, system generuje wszystkie niezbędne dane służące do prefabrykacji więźby dachowej. Każdy z uczestników zostaje zapoznany z treścią dokumentacji, wyjaśnieniu podlega system wymiarowania skomplikowanych połączeń ciesielskich (np. zacios narożny: krokiew narożna, koszowa). W ramach ćwiczeń praktycznych na ciesielni, na podstawie rysunków oraz za pomocą niezwykle przydatnego narzędzia, jakim jest kątomierz ciesielski, uczestnicy szkolenia dokonują odwiązki (trasowania) elementów modelu więźby. W standardowej dokumentacji warsztatowej programu Dietrich’s znajdują się niezbędne informacje dotyczące wszelkich obróbek, które mają się pojawić na materiale. Dysponując kątomierzem ciesielskim oraz wiedzą na temat jego użytkowania, można szybko i precyzyjnie przenieść informacje z kartki papieru na drewno.

Program
Cześć narzędziowa obejmuje podstawowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy maszynami ciesielskimi oraz z zakresu ich stosowania – w teorii. Część praktyczna to wykonywanie określonych prac ciesielskich pod nadzorem specjalisty z firmy Protool. Podczas tych zajęć uczestnicy szkolenia moją możliwość bezpośredniej oceny możliwości i wydajności maszyn.

Proponujemy uczestnikom szkolenia pewną filozofię: ścieżkę realizacji prac ciesielskich w oparciu o gotowe, wykonane przez program komputerowy rysunki oraz specjalistyczne narzędzia ciesielskie. Promocja wysokiej jakości i wydajności pracy to dla nas najistotniejsza sprawa, dlatego prezentujemy najlepsze i najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie przygotowania i prowadzenia prac ciesielskich. 


Firma Dietrich’s stara się również promować temat obróbki drewna wśród młodzieży akademickiej. Na specjalnie przygotowane warsztaty są zapraszani studenci wydziału Technologii Drewna z warszawskiej SGGW. Wielu z nich po zakończeniu studiów trafia do firm, których działalność związana jest z obróbką drewna. Dzięki takim spotkaniom studenci mają okazję zapoznać się z najnowocześniejszą technologią dostępną na rynku.

Integracja środowiska
Zupełnie innym, aczkolwiek niezwykle istotnym aspektem spotkań w ramach Akademii jest integracja środowiska ciesielskiego. Możliwość swobodnej rozmowy, wymiany doświadczeń z kolegami po fachu to kolejny z atutów tego projektu. Integracja środowiska zawodowego w trakcie szkoleń przebiega już bez naszego bezpośredniego udziału, jednak organizując tego typu imprezę umożliwiamy uczestnikom nawiązanie kontaktów ze stowarzyszeniami zawodowymi, które już istnieją lub powstaną w przyszłości. Bo przecież siła, możliwości i prestiż zawodu cieśli zależy właśnie w integracji tego środowiska.

Więcej informacji na temat Akademii Ciesielskiej można znaleźć na stronie www.dietrichs.pl


Źródło: Dachy, nr 10 (118) 2009

CZYTAJ WIĘCEJ

Podstawy ciesielstwa. Graficzne odwiązanie konstrukcji
Dachy ciesielskie - ramownice
Poradnik Ciesielski 2009
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 1
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 2
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 3
Dietrichs - profesjonalny program dla firm ciesielskich oraz dekarskich
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 4
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 5
Historyczne ciesielskie konstrukcje dachowe. Propozycja systematyki i uporządkowania terminologii, cz. 6DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się