Strona główna | Przegląd technicznyTermoizolacja BauderPIR

Termoizolacja BauderPIR

BauderPIR jest udoskonaloną pianką poliuretanową o podwyższonym indeksie PIR i dzięki temu lepszych właściwościach. Jest materiałem termoizolacyjnym o najniższej przewodności cieplnej spełniającym dzięki temu wymagania dotyczące oszczędności energii już przy najmniejszych grubościach warstwy.

Systemy Dachów Płaskich. Materiały termoizolacyjne BauderPIR

Materiały termoizolacyjne z BauderPIR wyróżniają się wysoką wytrzymałością termiczną i dobrą stabilnością wymiarową. BauderPIR jest wytrzymały na działanie gorącego bitumu i może być izolowany papami bitumicznymi. BauderPIR nie butwieje, jest odporny na pleśnienie, nie wydziela zapachów i nieszkodliwy dla zdrowia przy typowych zastosowaniach w budownictwie.

Termoizolacja z użyciem płyt BauderPIR. Cechy, które przekonują

Firma Bauder jest jednym z największych producentów płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej, izolatora o nadzwyczajnych parametrach jakościowych. W czasach stale zwiększanych wymagań stawianych termoizolacji, które wynikają z troski o ochronę środowiska oraz obowiązywania wytycznych dotyczących oszczędności energii produkt ten sprzedawany pod marką BauderPIR stał się materiałem nieodzowym.

Z "PUR" powstał "PIR"

BauderPIR jest udoskonaloną sztywną pianką poliuretanową z podwyższonym indeksem PIR i przez to lepszymi właściwościami. Wysoka wydajność termoizolacji zapewnia wysoką oszczędność energii BauderPIR jest izolatorem o najniższej zdolności przewodzenia ciepła i spełnia wymagania dotyczące oszczędności energii już przy niewielkich grubościach warstwy.

Stabilność i wytrzymałość na ściskanie

BauderPIR nadaje się do różnych typów zastosowań: od płyt do zwykłych dachów płaskich, gdzie wymagana jest normalna wytrzymałość na stąpanie aż po układy, gdzie wytrzymałość musi być ekstremalnie wysoka.

Odporność na działanie temperatur

Materiały termoizolacyjne BauderPIR odznaczają się wysoką wytrzymałością termiczną oraz dobrą stabilnością wymiarową. Płyty BauderPIR dobrane mogą być odpowiednio do pełnego zakresu temperatur mogących wystąpić w miejscu montażu zależnie od ich gęstości i warstw kryjących. Krótkotrwałe obciążenie temperaturą wynoszącą do 250°C nie wykazuje negatywnego wpływu. Poliuretan jest odporny na działanie gorącego bitumu i może być kryty papami bitumicznymi.

Odporność chemiczna i biologiczna

Płyty termoizolacyjne BauderPIR odporne są na większość substancji chemicznych mogących się pojawić w miejscu budowy. BauderPIR nie ulega korozji, jest odporny na pleśnienie i gnicie, bezwonny i fizjologicznie neutralny dla typowych zastosowań budowlanych.


BauderPIR: niewielka grubość warstwy izolatora - wysoka wydajność izolacyjna

Odporność ogniowa pianki PIR na lekkich konstrukcjach stalowych

Przy planowaniu dachów z uwzględnieniem ich odporności ogniowej należy traktować cały układ warstw jako system. Palność poszczególnych materiałów branych osobno nie odzwierciedla dokładnie palności całego układu. W trakcie prób ogniowych materiały termoizolacyjne PIR wykazują szczególnie korzystne właściwości ogniowe. Współcześnie w wielu krajach, np. w Stanach Zjednoczonych do termoizolacji dachów wielkopowierzchniowych stosuje się termoizolację z płyt PIR. Także w Niemczech produkty te cieszą się rosnącą popularnością dzięki ich wysokiej odporności termicznej, nietopliwości, znakomitym właściwościom izolacyjnym oraz prostocie montażu.

W sytuacji pożaru pianka PIR zachowuje dłużej swoje właściwości izolacyjne, nie kapie, i chroni inne warswy przed oddziaływaniem ognia. Dachy o powierzchni przekraczającej 2.500 m2 zgodnie z wytycznymi należy zaprojektować w taki sposób, żeby utrudnione było rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni dachu. Wymaganie to musi być spełnione zgodnie z normą DIN 18 234. Produktom przeznaczonym do montażu na dachach przemysłowych stawia się przez to szczególne wymagania. Wszystkie te wymagania można w sposób prosty spełnić stosując termoizolacje z płyt ze sztywnej pianki poliuretanowej do dachów.
  • płyty BauderPIR nie topią się pod hydroizolacją,
  • są dopuszczalne do stosowania na wielkopowierzchniowych obiektach przemysłowych,
  • charakterysują się grupą przewodności cieplnej WLS wynoszącą 024
  • mogą być stosowane jako cieńsza warstwa termoizolacji, łączniki do mocowania mechanicznego mogą być krótsze, ograniczenia grubości układu mogą być łatwiej spełnione,
  • posiadają gęstość wynoszącą ok. 30 kg/m3 i są dzięki temu łatwe do przenoszenia i montażu
  • posiadają wytrzymałość na ściskanie wynoszącą od 120 do 150 kPa.

Objętość pianki poliuretanowej składa się w niewielkiej tylko części z substancji stałej. Przy standardowej gęstości wynoszącej ok. 30 kg/m3 zawartość stałej masy wynosi zaledwie 3%. Tworzy ona sztywną strukturę pęcherzyków pianki, która jest trwała i bardzo odporna na oddziaływanie mechaniczne.

Termoizolacja z użyciem płyt BauderPIR. Aspekty ekologiczne

Ponad 40% całkowitego zużycia energii w Uni Europejskiej przypada na budynki. Zasoby energii nie są jednak niewyczerpane. Podniesienie poziomu wykorzystania zużywanej energii, tzn. oszczędność energii oraz jej optymalne wykorzystanie, jak również konsekwentne redukowanie emisji gazów cieplarnianych należy stawiać sobie jako cel. Poprzez polepszoną wydajność energetyczną budynków a nie tylko samych zastosowanych materiałów termoizolacyjnych możliwe jest osiągnięcie tych celów.

Bilans energetyczny BauderPIR Poza znakomitymi właściwościami z punktu widzenia techniki montażu kryteria ekologiczne odgrywają coraz większą rolę przy wyborze termoizolacji. W sensie ekobilansu ważne jest żeby do oszacowania wszystkich kosztów związanych z cyklem życia zastosowanego produktu uwzględnić szereg danych, które dotyczą: zużycia surowców do produkcji, energii, materiałów opałowych, nakładów związanych z czynnością ogrzewania budynku, jak również emisji spalin do atmosfery, wód oraz gruntów. W kalkulacji decydującą rolę odgrywa długi okres użytkowania materiałów, oraz jego żywotność, gdyż te cechy mogą znacznie polepszyć całkowity bilans ekologiczny.


Powyższy rysunek przedstawia bilans CO 2 sporządzony dla powierzchni docieplonej przy użyciu płyty BauderPIR FA o grubości 100 mm w porównaniu z nieocieplonym stropem betonowym. Na 1 m2 powierzchni w której wbudowana jest płyta BauderPIR przypada zużycie 35 kg CO2 licząc od momentu pozyskania surowców do fazy montażu. Na przestrzeni 50 lat ten sam 1 metr kwadratowy daje oszczędność ok. 6,35 ton CO2 (Źródło: IVPU-Ökobilanz oraz obliczenia własne).

Oszczędności, które przynosi stosowanie płyt BauderPIR są dwojakiego rodzaju: w okresie użytkowania wynoszącym ponad 50 lat oszczędza się do 30% kosztów ogrzewania. Po tym okresie płyty PIR dają jeszcze jedną korzyść, mianowicie oszczędność energii zużywanej w procesie utylizacji zużytego materiału. Energia ta pochodzi z surowców opałowych (oleju i gazu) stosowanych w spalarniach odpadów. Jest to bardzo dobre dla środowiska naturalnego, a przez to przynosi korzyść nam wszystkim: ludziom, roślinom oraz zwierzętom.

BauderPIR FA. "Smukła" płyta do termoizolacji dachów płaskich


Płyta BauderPIR FA została zaprojektowana specjalnie do termoizolacji lekkich dachów przemysłowych. Dzięki dobrym właściwościom izolującym poliuretanu możliwe jest znaczne zmniejszenie grubości warstwy ocieplenia. W połączeniu z niewielką gęstością uzyskujemy lekką konstrukcję utworzoną z płyt o dużym formacie. Jedna płyta pokrywa obszar 3 m2 dachu przy ciężarze wynoszącym zaledwie 9 kg (dla grubości wynoszącej 100 mm). Ze względu na bardzo dużą wytrzymałość płyt BauderPIR FA nie jest konieczne wytyczanie osobnych ścieżek dla ruchu pieszego tak jak w przypadku innych materiałów. Nie występuje również ryzyko uszkodzenia hydroizolacji poprzez wypukłość sztywnego łącznika umieszczonego w miękkim materiale, gdy materiałem termoizolacyjnym jest twarda płyta BauderPIR FA.
Zobacz dane techniczne produktu

BauderPIR M/MF. Poręczna płyta do termoizolacji


Dogodny format płyty BauderPIR M/MF ułatwia montaż szczególnie na małych dachach. BauderPIR M nadaje się szczególnie dobrze do montażu razem z szybkozgrzewalnymi papami bitumicznymi. Dzięki powłokom z włókniny mineralnej powierzchnia płyty może być narażona na krótkotrwałe działanie otwartego ognia. Sklejenie z podłożem może natomiast odbywać się poprzez pasma THERM znajdujące się na powierzchni szybkozgrzewalnych pap paroizolacyjnych BauderTHERM DS 1 DUO lub BauderTHERM DS 2.
Zobacz dane techniczne produktu

BauderPIR T z wyrobionym spadkiem. Planowanie spadku połaci poprzez płyty spadkowe


Poprzez zastosowanie termoizolacji BauderPIR T z wyrobionym spadkiem powstają spadkowe płaszczyzny w kierunku miejsc najgłębszych. W miejscach tych należy zaplanować wpusty dachowe.
Zobacz dane techniczne produktu

BauderPIR KOMPAKT. Specjalna płyta do termoizolacji dachów kompaktowych


BauderPIR Kompaktdach jest systemem dachu płaskiego, w którym hydroizolacja i termoizolacja przytwierdzone są do siebie całą powierzchnią bez pustek powietrznych.
Zobacz dane techniczne produktu

BauderPIR FA TE. Płyty termoizolacyjne do tarasów i balkonów


W przypadku gdy chcemy docieplić pomieszczenia znajdujące się pod tarasami, potrzebna jest nam do tego optymalna i zgodna z wytycznymi termoizolacja. Płyty BauderPIR zapewniają przy tym najlepsze z możliwych parametry izolacyjności. Ponadto są one pozbawione mostków termicznych i się nie kurczą.
Zobacz dane techniczne produktu


Więcej informacji na temat produktów firmy Bauder - kliknij

Źródło i zdjęcia: Bauder
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się