Strona główna | Porady eksperta leksykon dachów
‹‹‹ poprzednia12następna ›››

Umowa o dzieło czy już umowa o roboty budowlane?

Branża
Umowa o dzieło i umowa o roboty budowlane stanowią nieodłączny element procesów inwestycyjno-budowlanych. Każda z umów dotyczy realizacji innego rodzaju przedmiotu zamówienia. Ponadto umowy te nakładają zupełnie różne uprawnienia i obowiązki na zamawiającego (inwestora) i wy...

Książka

Przegląd
Autor wielu artykułów do miesięcznika DACHY, doradca techniczny marki Braas, Przemysław Spych wydał w styczniu br. Książkę pt. „Wyobraź sobie...”.

Nowe wytyczne DAFA dot. izolacji akustycznej

Przegląd
Najnowsza publikacja „DAFA ID 4.06. Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych” jest pierwszą prezentacją przeglądu właściwości akustycznych lekkich konstrukcji metalowych ściennych i dachowych.

Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych

Branża
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA konsekwentnie realizuje swą misję, jaką jest podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych poprzez określenie standardów ich wykonania. W ramach działań w marcu br. Stowarzyszenia wydało kolejną publikację techniczną z zakr...

Kształt dachu przyczyną usterek wilgotnościowych

Technika
W tym artykule przedstawiono opis usterek cieplno-wilgotnościowych występujących w lokalach mieszkalnych znajdujących się w poziomie ostatniej kondygnacji budynku. Oprócz błędów wykonawczych popełnionych w trakcie realizacji pokrycia dachowego, skutkujących powstawaniem przecieków do wnętrza lokali mieszka...

Historia i prehistoria polskiego dachu

Branża
Dach jako zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi może być albo integralną częścią budynku, czyli schronienia, albo samodzielnym obiektem. Pojęcie „dachu nad głową” można odnieść do najdawniejszej historii człowieka, bo przecież nasi przodkowie musieli się gdzieś chronić przed deszc...

Poradnik montażu blachodachówki modułowej

Technika
Blachodachówka modułowa, dzięki specjalnemu profilowaniu, tworzy bardzo efektowne pokrycie, a jednocześnie jest lekka i szybka w montażu. Ma to kluczowe znaczenie w przypadku konstrukcji niektórych budynków.

Kształtowanie kalenicy krok po kroku

Technika
Kalenica to niezwykle ważny element konstrukcji dachowej. Sposób jej wykonania odgrywa kluczową rolę dla estetyki i trwałości dachu.

Projektowanie i wykonanie dachu płaskiego. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA

Branża
Stowarzyszenie DAFA jest wydawcą „Wytycznych do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich”. Publikacja zawiera informacje na temat projektowania i wykonania izolacji dachów*).

Wzory na połaciach wiejskich dachów

Przegląd
Ukazała się książka „Wzory na połaciach wiejskich dachów. Architektura wsi Śląska Opolskiego” autorstwa Elżbiety Wijas-Grocholskiej. Autorka jest pracowniczką Muzeum Wsi Opolskiej.

‹‹‹ poprzednia12następna ›››