Strona główna | Wykonawstwo dachy płaskie
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››

Enketop - innowacyjna powłoka ochronno-dekoracyjna na balkony i tarasy

Technika
Wielokrotnie na łamach czasopism Dachy i Dachy Płaskie opisywaliśmy zastosowanie płynnych folii tworzywowych w różnych obszarach dachów oraz jako niezawodną hydroizolację tarasów i balkonów. Jednak poza skuteczną izolacją konieczne jest wykończenie tarasu i balkonu. Tutaj rozwiązań j...

Dachy płaskie, cz 2. Projektowanie, renowacja, trwałe naprawy

Technika
Wiedza o właściwościach, wzajemnych wpływach i interakcjach warstw dachu jest wśród inwestorów mała. Gorzej, że – jak dowodzą moje doświadczenia – niewiele lepiej  jest z tym wśród projektantów.Przedstawiam kolejny odcinek cyklu, który pozwoli lepiej zrozumieć zależnośc...

Usterki tarasu z utrudnionym odprowadzaniem wody opadowej

Technika
Artykuł przedstawia opis usterek tarasu nad podziemną halą garażową, spowodowanych błędami projektowymi, wykonawczymi, jak również niewłaściwą eksploatacją, obejmującą również remont przeprowadzony niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W pracy poddano analizie wpływ kształtu tarasu i&nb...

Usterki dachu płaskiego z pokryciem z membrany dachowej

Technika
W artykule przedstawiono opis usterek dachu płaskiego będących następstwem błędów projektowych, jak również wykonawczych. W pracy poddano analizie wpływ zastosowanych rozwiązań na zakres występujących problemów związanych z użytkowaniem dachu. Zaproponowano koncepcje prac mających na ce...

Błędy na dachach użytkowych, cz. 3. Najpoważniejsze błędy wykonawcze w technologii pap bitumicznych

Technika
W poprzednich odcinkach Autor omówił błędy projektowe i organizacyjne, w tym zaś zajął się niedociągnięciami wykonawczymi. Wszystkie części stanowią cenne kompendium wiedzy na temat tego, jak nie wykonywać tarasów i dachów zielonych.

Błędy na dachach użytkowych, cz. 2. Błędy organizacyjne w realizacji dachów użytkowych

Technika
Drugi odcinek cyklu mówiącego o sytuacjach, których wykonawca dachów użytkowych powinien się wystrzegać. Autor jako długoletni fachowiec działający w branży dachów płaskich zebrał sporo dobrze udokumentowanych doświadczeń, którymi dzieli się z Czytelnikami.

Błędy na dachach użytkowych, cz. 1. Błędy projektowo-techniczne

Technika
Niniejszy artykuł jest pierwszym z cyklu mówiącego o błędach popełnianych przy projektowaniu oraz wykonywaniu dachów użytkowych, czyli dachów zielonych, tarasów, parkingów itp. Autor jako długoletni fachowiec działający w branży dachów płaskich zebrał sporo dobrze udokumentowanych dośw...

Garaż garażowi nierówny

Technika
Czy dach garażu z betonowych elementów prefabrykowanych ma być izolowany innymi metodami i środkami niż dach garażu pojedynczego, budowanego przez inwestora indywidualnego? To dach, i to dach ale zasadniczo obowiązuje wolność kształtowania umów, także o roboty budowlane, przy czym prawodawca ...

Kolorystyka dachów

Branża
Etnografia, której jestem absolwentką, ogólnie pojętą kulturę dzieliła na: kulturę materialną, społeczną i duchową, wzajemnie się zazębiające i pokrywające. Patrząc z perspektywy dachów też możemy tu wymienić te trzy części składowe.

Błędy w stropodachu odwróconym przyczyną uciążliwości eksploatacyjnych

Technika
Artykuł przedstawia wpływ błędów popełnionych podczas realizacji dachu wykonanego jako stropodach odwrócony, które doprowadziły do powstania ograniczeń eksploatacyjnych nie tylko samego stropodachu, lecz również lokali mieszkalnych znajdujących się w poziomie ostatniej kondygnacji. W opracowaniu...

‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››