Strona główna | Wykonawstwo błędy
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››

Błędy projektowo-techniczne na dachach użytkowych

Technika
Braki czy wręcz błędy w projektach technicznych dachów użytkowych, tj. tarasów  i dachów zielonych są zjawiskiem stosunkowo częstym, a negatywne następstwa tych niedociągnięć spadają również na wykonawców robót dekarskich.

Usterki wilgotnościowe lądowiska dla helikopterów

Technika
Artykuł przedstawia opis usterek wilgotnościowych występujących w obszarze lądowiska dla helikopterów medycznych, które powstały w wyniku popełnionych błędów projektowych i wykonawczych. Lądowisko zewnętrzne, zaprojektowane jako szkieletowa konstrukcja żelbetowa z płytą startową or...

Przyczyny przecieków do pomieszczeń pod trybunami stadionu sportowego. Ekspertyza

Technika
Zamawiający jako generalny wykonawca robót przebudowy stadionu zlecił autorowi opinii określenie możliwych powodów przecieków wody do pomieszczeń znajdujących się pod trybunami stadionu. Oczekiwał też odpowiedzi na podstawowe pytanie: Czy rozwiązania konstrukcyjne trybun (służących jako zadaszenie pomie...

Uciążliwości eksploatacyjne jako skutek błędów w realizacji stropodachu

Technika
Przedstawiony stropodach został zrealizowany z pominięciem zasad reżimu technologicznego, a błędnie przeprowadzone prace remontowo–modernizacyjne zamiast poprawy jakości eksploatacji budynku, przyczyniły się jedynie do rozszerzenia zakresu usterek wilgotnościowych.

Kryterium CCC. Ekspertyza techniczna dachu

Technika
Zlecono mi wykonanie oceny i sporządzenie ekspertyzy technicznej dachu. Inwestor wybrał projekt i kierownika budowy, sam został inspektorem nadzoru inwestorskiego (posiada wymagane uprawnienia). Wybrał sobie dostawcę materiałów, który jednocześnie jako inwestor zastępczy zaoferował też wykonawstwo...

Woda i zawilgocenie jako przyczyna destrukcji obiektów budowlanych

Technika
Woda i zawilgocenie są przyczyną większości destrukcji budowli. Naprawy szkód spowodowanych zawilgoceniem budowli są długotrwałe i kosztowne. Jedynym skutecznym sposobem przeciwdziałania jest poprawne planowanie trwałych zabezpieczeń przeciwwilgociowych, stały nadzór nad ich wykonaniem, ciągła ...

Hydroizolacje "kombinowane"

Technika
Projektowanie budynku czy dachu oznacza wiele możliwości i kombinacji – ale nie wszystkie te warianty są długotrwale kompatybilne i skutkują oczekiwanymi rezultatami, czyli trwałością i funkcjonalnością. Architekt przede wszystkim zwraca uwagę na zewnętrzny wygląd, funkcję i cał...

Usterki wilgotnościowe spowodowane przebudową tarasu

Technika
Artykuł przedstawia stan techniczny tarasu nad garażem, który został przebudowany bez opracowania dokumentacji remontowej. W ramach prac remontowo–modernizacyjnych przeprowadzonych w latach minionych zamocowano balustrady ochronne, perforując izolacje przeciwwodną.

Stan techniczny przekrycia krzywoliniowego podstawą określenia zakresu prac remontowych

Technika
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu błędów projektowych, dotychczasowego sposobu użytkowania oraz przeprowadzonych w latach minionych prac remontowych krzywoliniowego przekrycia budynku Centrum Handlowego na jego stan techniczny. Zaproponowano również sposób usunięcia występujących usterek.

Znaczenie konserwacji i serwisowania dachów płaskich

Technika
Serwis instalacji centralnego ogrzewania kosztuje, ale i przynosi oszczędności, ponieważ zapobiega przestojom powodowanym przez usterki. Podobnie serwisowanie dachów oznacza koszty, ale i oszczędności, ponieważ awaria dachu – a przede wszystkim jego hydroizolacji – wychodzi na jaw dopi...

‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
TEMAT MIESIĄCA
Pod własnym dachem

Kiedy dekarzem zostaje ktoś, kto od zawsze marzył o własnym domu, można się spodziewać, że gdy uda mu się zrealizować to marzenie, jego dach będzie dopieszczony w najdrobniejszych szczegółach. Jeśli dodatkowo człowiek ten jest pasjonatem swego fachu, jest prawie pewne, że będzie to dach niezwykły. Czytaj więcej