Strona główna | Branża BHP
‹‹‹ poprzednia123następna ›››

Rażące naruszenia przepisów bhp przyczyną śmierci dekarza

Branża
Właściciel małej ogólnobudowlanej firmy otrzymał zlecenie wyremontowania dachu na jednej z posesji w Bydgoszczy. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną przedsiębiorca zlecił poszkodowanemu pracownikowi na podstawie umowy zlecenia oraz drugiemu pracownikowi, na podstawie umowy o dzieło.Prace wykonywane były n...

Brak zabezpieczeń przyczyną śmierci

Branża
W dniu wypadku dwaj pracownicy przedsiębiorstwa budowlano-usługowego wykonywali prace dekarskie na budynku o wysokości około 12 m. Nie stosowali oni wymaganych zabezpieczeń przed upadkiem w wysokości, co stało się przyczyną śmierci jednego z nich.

Upadek z dachu

Branża
Niestosowanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości stało się główną przyczyną śmierci 34-letniego pomocnika dekarza.Pracujący na dachu dekarze nie zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości, a dach nie był również zabezpieczony innymi środkami zabezpieczającymi prz...

Wypadek na dachu

Branża
Rutyna i rażące naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pracy, brak informacji o zagrożeniach, brak przeszkolenia z zakresu wykonywanych robót oraz brak środków ochrony stały się przyczyną śmierci dekarza.

Wypadek śmiertelny przy wykonywaniu prac na rusztowaniu

Branża
Upadki z wysokości przy wykonywaniu prac budowlanych to najczęstsze przyczyny wypadków w budownictwie. Zagrożenia upadkiem z wysokości występują między innymi przy montażu rusztowań, wykonywaniu prac budowlanych na rusztowaniach i pomostach, przy wykonywaniu prac remontowych na dachach budynków. Upadek z wys...

Ochrona ogniowa dachów płaskich

Technika
Przed projektantami stawiane są nowe, ciągle rosnące wymagania dotyczące projektowania dachów płaskich. Obok nośności konstrukcji, energooszczędności i szczelności, szczególną uwagę zwraca się na Odporność Ogniową REI.

Bezpieczeństwo od pierwszego kroku na dachu

Technika
Zaostrzenie w ubiegłym roku przepisów dotyczących m.in. odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób wykonujących prace na dachu (szczególnie potrzebne w okresie zimy) wymusiły na właścicielach i zarządcach nieruchomości stosowanie urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z dachu &ndash...

‹‹‹ poprzednia123następna ›››