Strona główna | Porady eksperta
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››

Rękojmia za wady

Branża
Przy umowie sprzedaży sprzedający jest odpowiedzialny w stosunku do kupującego za wydanie rzeczy o odpowiedniej jakości i właściwościach. Dlatego należy pamiętać, że sprzedając towar ciąży na nas odpowiedzialność, gdy ten towar jest wadliwy. Z drugiej strony, gdy kupujemy towar, który ma wady, możemy ...

Kształtowanie kalenicy krok po kroku

Technika
Kalenica to niezwykle ważny element konstrukcji dachowej. Sposób jej wykonania odgrywa kluczową rolę dla estetyki i trwałości dachu.

Zwłoka a opóźnienie dłużnika w wykonaniu zobowiązania

Branża
Swoboda zawierania umów między stronami daje możliwość elastycznego tworzenia stosunku zobowiązaniowego między stronami. Strony mogą wprowadzać w umowach zastrzeżenia umowne, które nie zawsze okazują się korzystne dla jednej ze stron. Przy zawieraniu umowy konieczne jest zwrócenie uwagi na zastrzeżenia s...

Postępowanie upadłościowe. Smutna konieczność czy jeden z etapów trwania przedsiębiorstwa?

Branża
W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy pozostają w różnej kondycji finansowej. W przypadku braku środków na zapłatę należności dla kontrahentów oraz przekroczenia wartości zobowiązań w stosunku do majątku przedsiębiorstwa, pojawia się pytanie o zasadność złożenia wniosku o...

Projektowanie i wykonanie dachu płaskiego. Wytyczne Stowarzyszenia DAFA

Branża
Stowarzyszenie DAFA jest wydawcą „Wytycznych do projektowania i wykonywania dachów z izolacją wodochronną – wytyczne dachów płaskich”. Publikacja zawiera informacje na temat projektowania i wykonania izolacji dachów*).

Zadatek a zaliczka

Branża
Stosunkowo często w obrocie gospodarczym, również w umowach zawieranych w branży budowlanej stosowana jest praktyka uwzględniania zaliczki i zadatku jako dodatkowych zastrzeżeń umownych. Pamiętać jednak należy, że mimo pozornych podobieństw w sferze języka potocznego pod względem prawnym instytucje te maj...

Sposoby zabezpieczania zapłaty należności w umowach o roboty budowlane

Branża
W toku prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy ponoszą ryzyko gospodarcze związane z brakiem pewności co do wypłacalności kontrahenta, z którym zawierają umowę na wykonanie określonych robót. Brak zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace przy nieprawidłowym zabezpieczeniu swoich należności ...

Kto da mniej, czyli wyceny dachów

Technika
Wiadomo: każdy oszczędza, ale czy rzeczywiście wtedy, kiedy trzeba i gdzie trzeba? Wiedząc, że chodzi o dach, czyli jedną z najważniejszych części przyszłego domu… Poniższy tekst jest efektem rozmów z inwestorami, wykonawcami, doradcami technicznymi producentów i nielicznymi...

Czy przedsiębiorca powinien zastrzec w umowie karę umowną?

Branża
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Wysokość szkody można uzale...

Wzory na połaciach wiejskich dachów

Przegląd
Ukazała się książka „Wzory na połaciach wiejskich dachów. Architektura wsi Śląska Opolskiego” autorstwa Elżbiety Wijas-Grocholskiej. Autorka jest pracowniczką Muzeum Wsi Opolskiej.

‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››