Strona główna | Porady eksperta
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››

Bezpieczeństwo pożarowe dachów

Technika
Po 1989 r. nastąpił gwałtowny transfer i rozwój nieobecnych wcześniej w Polsce technologii. Nie towarzyszył temu adekwatny wzrost wiedzy i świadomości, nie nadążały kompetencje i przepisy. Ostatnie lata i zdarzające się coraz częściej pożary dużych obiektów, wzniesionych w ostatnim 15-leciu wskazują ...

Kształt dachu przyczyną usterek wilgotnościowych

Technika
W tym artykule przedstawiono opis usterek cieplno-wilgotnościowych występujących w lokalach mieszkalnych znajdujących się w poziomie ostatniej kondygnacji budynku. Oprócz błędów wykonawczych popełnionych w trakcie realizacji pokrycia dachowego, skutkujących powstawaniem przecieków do wnętrza lokali mieszka...

Dotacje na usuwanie azbestowych pokryć dachowych

Branża
Już 84 tysiące ton niebezpiecznego dla zdrowia azbestu zniknęło z dachów polskich domów. To efekty realizowanego od trzech lat programu Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt ogólnopolskiej akcji wyniósł ponad 45 milionów złotych.

Zakupy przez Internet. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Branża
Sprzedaż internetowa jest dogodnym sposobem nabywania dóbr po często okazyjnych cenach. Zdarza się jednak, że kupujący obawiają się zawierać transakcje za pośrednictwem Internetu z uwagi na fakt, że nie są w stanie zapoznać się w sposób bezpośredni z przedmiotem transakcji. Należy j...

Odzyskiwanie energii słonecznej w świetle polskich regulacji prawnych

Branża
W świetle obowiązującego prawa montaż instalacji solarnej na dachu budynku co do zasady nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, chyba że rozmiar robót budowlanych związanych z instalacją przybiera postać przebudowy obiektu budowlanego, tj. zmiany jego parametrów technicznych i użytkowych. Montaż instala...

Prawo zamówień publicznych - środki ochrony prawnej

Branża
Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną dalej: „ustawą Pzp”, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał on ...

Dźwignice i ich dozór techniczny w praktyce dekarskiej

Branża
Popularne wciągarki dekarskie, żurawie, dźwigi – czy wymagają dozoru technicznego? Jeśli tak, to w jakiej formie? Czy każdy może obsługiwać takie urządzenia? Odpowiedzi na te pytania podaje poniższy artykuł autorstwa specjalisty z Urzędu Dozoru Technicznego.

Na co zwrócić uwagę w umowie o roboty budowlane

Branża
Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z zawieraniem umów. Działalność gospodarcza w branży budowlanej nie jest w tej kwestii wyjątkiem, a specyfika tej działalności powoduje, że umowy o roboty budowlane zawierają szereg skomplikowanych, a jednocześnie istotnych zagadnień. Spraw...

Historia i prehistoria polskiego dachu

Branża
Dach jako zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi może być albo integralną częścią budynku, czyli schronienia, albo samodzielnym obiektem. Pojęcie „dachu nad głową” można odnieść do najdawniejszej historii człowieka, bo przecież nasi przodkowie musieli się gdzieś chronić przed deszc...

Odporność ogniowa dachów. Wymagana metodyka badań

Technika
Podstawową funkcją przekrycia dachu jest zabezpieczenie budynku przed wpływami atmosferycznymi. Nie należy jednak zapominać o innej ważnej funkcji, jaką jest zapewnienie ochrony przeciwpożarowej budynku. Zdolność dachu do spełnienia w ustalonym czasie wymagań co do stateczności, szczelności oraz izolacyjn...

‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››