Strona główna | Porady eksperta
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Przegląd
Budynki odpowiadają za około 40% światowego zapotrzebowania na energię, a tym samym mają bardzo duży, ale wciąż niedoceniony potencjał w osiąganiu coraz większej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

"Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem". XII Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia...

Branża
XII Sympozjum PSMB „Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem” odbyło się w malowniczym Łagowie Lubuskim od 12 do 14 września 2013 r. Jego organizatorem było Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa. Podczas obrad wielokrotnie sięgano pamięcią do lat ubie...

Służebność przesyłu - kluczowe zagadnienia

Branża
Rozwój sieci przesyłowych spowodował konieczność dostosowania przepisów prawa rzeczowego do stosunków prawnych pomiędzy właścicielami nieruchomości a przedsiębiorcami – właścicielami sieci lokowanych na gruncie prywatnym. Warto pamiętać, że w zamian za udostępnienie nieruchomości w celu ul...

Spotkanie poświęcone omówieniu zmian w programie dopłat do kolektorów słonecznych

Przegląd
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na spotkanie poświęcone omówieniu wszystkich wprowadzonych zmian w programie priorytetowym "Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji. Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty...

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane jako forma zabezpieczenia wykonawców oraz podwykonawców w procesie budowlanym

Branża
Opóźnienia w zapłacie są dużym problemem, z którym muszą borykać się wykonawcy robót budowlanych, w sytuacjach kiedy inwestorzy zwlekają z uregulowaniem należnego im wynagrodzenia. Od 16 kwietnia 2010 roku wykonawcy robót budowlanych mają do dyspozycji przepisy kodeksu cywilnego o ...

Nowe wytyczne DAFA dot. izolacji akustycznej

Przegląd
Najnowsza publikacja „DAFA ID 4.06. Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych” jest pierwszą prezentacją przeglądu właściwości akustycznych lekkich konstrukcji metalowych ściennych i dachowych.

Odpowiedzialność solidarna konsorcjantów

Branża
Powszechnym zjawiskiem na rynku budowlanym jest realizowanie – przede wszystkim dużych – inwestycji budowlanych przez wykonawców funkcjonujących jako konsorcjum, w ramach którego co najmniej dwa podmioty zawierają umowę z inwestorem w celu wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego określonego w umo...

Dofinansowanie na kolektory słoneczne wciąż w zasięgu ręki

Branża
Polska jest jednym z europejskich liderów w liczbie instalowanych kolektorów słonecznych. Ten niewątpliwy sukces możliwy jest dzięki 45% dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferowanemu osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym. Co istotne, uzyskanie dopłaty ułatwiają...

Warunki zabudowy a zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Branża
W sytuacji, gdy dla określonego terenu inwestycyjnego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest wystąpienie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o warunki zabudowy. Inwestorzy często spotykają się z odmową wydania przedmiotowej decyzji – pr...

Atlas mostków cieplnych w budownictwie z płyt warstwowych

Branża
Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA konsekwentnie realizuje swą misję, jaką jest podniesienie jakości specjalistycznych robót budowlanych poprzez określenie standardów ich wykonania. W ramach działań w marcu br. Stowarzyszenia wydało kolejną publikację techniczną z zakr...

‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››
TEMAT MIESIĄCA
Pod własnym dachem

Kiedy dekarzem zostaje ktoś, kto od zawsze marzył o własnym domu, można się spodziewać, że gdy uda mu się zrealizować to marzenie, jego dach będzie dopieszczony w najdrobniejszych szczegółach. Jeśli dodatkowo człowiek ten jest pasjonatem swego fachu, jest prawie pewne, że będzie to dach niezwykły. Czytaj więcej