Strona główna | Porady eksperta
‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››

Zabezpieczenie ryzyka w umowach

Branża
Na świecie coraz większe znaczenie w rozwoju przedsiębiorstw nabiera strategia compliance, czyli strategia wykrywania i minimalizowania możliwości powstania nieprawidłowości i zarządzanie ryzykiem. Jednym ze sposobów „bycia mądrym przed szkodą” jest przewidzenie i zabezpieczen...

Nowa praktyka w zamówieniach publicznych - kryteria pozacenowe

Branża
Przez szereg lat obowiązującym w Polsce kryterium wyboru ofert w zamówieniach publicznych było kryterium ceny. Przedsiębiorca oferujący najniższą cenę zwykle wygrywał przetarg, niezależnie od tego, czy zaproponowana cena była ceną rynkową, czy zupełnie nie pozwalała na realizację zamówienia....

Współpraca przedsiębiorców w ramach umowy konsorcjum

Branża
W obrocie gospodarczym bardzo często można spotkać grupę niezależnych podmiotów, które na potrzeby zrealizowania inwestycji lub tylko jej części połączyły siły i działają wspólnie, tworząc konsorcjum. Z uwagi na znaczne korzyści dla przedsiębiorców, jakie niesie ze sobą utworzenie ko...

Terminy dochodzenia zapłaty nieuregulowanych płatności

Branża
Każdy przedsiębiorca ponosi ryzyko gospodarcze związane z brakiem terminowego regulowania płatności przez kontrahentów. Jak się przygotować, aby termin na ich wyegzekwowanie nie upłynął?

Jak zabezpieczyć w umowie płatność wynagrodzenia? Część 2

Branża
Zawarcie umowy – w szczególności ustnej - bez odpowiedniego zabezpieczenia wiąże się z bardzo istotnymi i negatywnymi konsekwencjami. Nawet w przypadku dobrej kondycji majątkowej zleceniodawcy, źle skonstruowana umowa może uniemożliwić uzyskanie wynagrodzenia za wykonane roboty, a&nb...

Jak zabezpieczyć w umowie płatność wynagrodzenia? Część 1

Branża
Zawarcie umowy – w szczególności ustnej – bez odpowiedniego zabezpieczenia wiąże się z bardzo istotnymi i negatywnymi konsekwencjami. Nawet w przypadku dobrej kondycji majątkowej zleceniodawcy, źle skonstruowana umowa może uniemożliwić uzyskanie wynagrodzenia za wykonane roboty...

Planowanie sukcesji przedsiębiorstwa - spółki z o.o.

Branża
Forma prawna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z korzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Dotyczy to także interesującego nas zagadnienia, bowiem co do zasady śmierć wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie powoduje rozwią...

Planowanie sukcesji przedsiębiorstwa - spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne

Branża
Kontynuacja cyklu o sukcesji majątkowej przedsiębiorstw. Sukcesja majątkowa przedsiębiorstwa oznacza przejęcie prowadzenia przedsiębiorstwa przez spadkobierców właściciela i/lub osoby zarządzającej przedsiębiorstwem w taki sposób, aby przedsiębiorstwo mogło nadal funkcjonować. W zależno...

Planowanie sukcesji przedsiębiorstwa - spółki jawne

Branża
W poprzednich artykułach z cyklu planowania sukcesji przedsiębiorstw została poddana analizie tematyka sukcesji przedsiębiorstw prowadzonych jednoosobowo przez osoby fizyczne (jednoosobowe działalności gospodarcze) oraz przedsiębiorstw prowadzonych w formie spółek cywilnych. W niniejszym ar...

Planowanie sukcesji przedsiębiorstwa - spółki cywilne

Branża
W poprzednim artykule na temat planowania sukcesji przedsiębiorstw została poddana analizie tematyka sukcesji przedsiębiorstwa prowadzonego jednoosobowo przez osobę fizyczną (jednoosobowa działalność gospodarcza). W niniejszym artykule przeanalizowana zostanie sytuacja prawna spółki cywilnej w ...

‹‹‹ poprzednia12345678910następna ›››