Strona główna | BranżaRynek potrzebuje dekarzy

Rynek potrzebuje dekarzy

Właściciele firm budowlanych coraz mocniej odczuwają braki kadrowe. Szczególnie mocno dotyka to firm posiadających dobrą renomę i zlecenia na wiele miesięcy do przodu. Rozczarowania doznają także inwestorzy, którzy chcą wybudować dom z wysokiej jakości materiałów budowlanych i korzystając z usług wykwalifikowanych rzemieślników. Jak zachęcić młodzież gimnazjalną do zainteresowania się zawodem dekarza? Co w perspektywie długoplanowej zmienić, by coraz większa liczba młodych ludzi otrzymała wiedzę i umiejętności na takim poziomie, który pozwoli im szybko otrzymać satysfakcjonującą pracę?

Ryszard Oleńczuk, Kierownik Warsztatów Szkolnych w PSB w Gdańsku

Państwowe Szkoły Budownictwa w Gdańsku zdecydowały się na otwarcie w roku szkolnym 2017/2018 nowej klasy o profilu dekarz. Program kształcenia adeptów sztuki dekarskiej został stworzony we współpracy z firmą Monier Braas, liderem na rynku zintegrowanych systemów dachowych oraz doświadczonymi dekarzami, właścicielami firm budowlanych. Szkoła chce przyciągnąć młodzież przede wszystkim obietnicą szybkiego znalezienia dobrze płatnej pracy oraz perspektywą stworzenia w przyszłości dobrze prosperującej firmy, która będzie w stanie konkurować na rynku europejskim. O tym, jakie są plany dotyczące nowo tworzonej klasy, portal Superdekarz.pl rozmawiał z Ryszardem Oleńczukiem, Kierownikiem Warsztatów Szkolnych w PSB w Gdańsku.

Superdekarz.pl: Jakie, Pana zdaniem, argumenty przemawiające za wyborem klasy dekarskiej mogą trafić do młodzieży, która dopiero szuka swojej drogi? Tradycja tego zawodu i dążenie do perfekcji może brzmieć zbyt górnolotnie...

Ryszard Oleńczuk: Faktycznie, tradycja nie jest wskazywana jako najważniejszy argument, ale perfekcja wykonawstwa jest kojarzona przez młodych ludzi z ciągłością zleceń i, co za tym idzie, z wysokimi zarobkami oraz stabilnością zatrudnienia. Przy okazji szkoleń dla mistrzów dekarskich, które odbywają się w warsztatach PSB, nasi uczniowie mają okazję zobaczyć, jakimi samochodami przyjeżdżają właściciele firm dekarskich. Po komentarzach uczniów mogę wnioskować, że wysoki status materialny jest ważnym argumentem przy wyborze zawodu. 

W jaki sposób program kształcenia młodych dekarzy ma im pomóc wejść śmiało na rynek pracy?

Obecnie obowiązujące podstawy programowe są tak skonstruowane, aby uczeń szkolił się we wszystkich zagadnieniach związanych z zawodem, natomiast wybór szczegółowych tematów należy do nauczyciela. Pozwala to na wprowadzanie do nauczania najnowszych rozwiązań technologicznych, a u uczniów zdobycie takich umiejętności, które są oczekiwane przez pracodawców na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Jaką widzi Pan rolę producentów, jak np. Braas oraz Certyfikowanych Dekarzy Braas w promocji tego zawodu wśród młodzieży?

To właśnie firmy producenckie wprowadzają innowacje i nowe technologie do branży budowlanej. Dla szkoły są to najbardziej cenni partnerzy, którzy wspierają edukację uczniów organizując szkolenia, na których prezentowane są technologie wchodzące aktualnie na rynek. Najlepszym przykładem takiej współpracy jest właśnie marka Braas, której przedstawiciele doskonale rozumieją potrzeby obecnego rynku pracy i w swoich działaniach wspierają naszą szkołę. Mamy w warsztatach szkolnych do dyspozycji uczniów pracownię dekarską, która jest całkowicie wyposażona w materiały i narzędzia przez Braasa. Ważną częścią współpracy są szkolenia dla nauczycieli i wsparcie merytoryczne doradców technicznych firmy. Kierownictwo firmy podejmuje wiele inicjatyw związanych z propagowaniem zawodu dekarza, przykładem są filmy promocyjne czy inicjowanie i propagowanie programu certyfikacji dekarzy, który nobilituje na rynku budownictwa firmy solidne, godne polecenia.

W jaki sposób będziecie łączyć naukę i wiedzę z praktyką? Jaki jest plan (procentowo) odnośnie praktyk w każdym kolejnym roku kształcenia?

Atutem Państwowych Szkół Budownictwa jest posiadanie własnych warsztatów szkolnych z Ośrodkiem Szkolenia Dekarzy Braas. W ośrodku znajduje się konstrukcja dachu, która pozwala na prowadzenie przez cały rok w bezpiecznych i komfortowych warunkach szkoleń w wykonawstwie wszystkich elementów poszycia dachu. Uczeń w zawodzie dekarz ma do dyspozycji dwa dni w tygodniu przeznaczone na naukę praktyczną. Stanowi to 60% z ogólnej liczby godzin przeznaczonych do nauki.

Czym różnią się sposoby kształcenia uczniów dekarzy dawniej i dziś?

Główna różnica dotyczy sposobu kształcenia. Dawniej uczniowie klas pierwszych nie wykonywali prac na konstrukcji dachu ze względu na zakaz pracy na wysokości małoletnich pracowników. Z tego powodu zakres tematyczny zajęć był ograniczony do prac pomocniczych. W ośrodku posiadamy obniżoną konstrukcję dachu do ćwiczeń, co pozwala nam prowadzić bezpieczne zajęcia w pełnym zakresie dla uczniów klas pierwszych. Ważną częścią oferty dla uczniów są szkolenia finansowane z grantów wspierających szkolnictwo zawodowe, w ramach których uczniowie mogą uzyskać dodatkowe uprawnienia operatorów maszyn lub wziąć udział w szkoleniach i stażach. 

Ilu uczniów podejmie naukę w 2017/2018 roku?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na rekrutację do szkół zawodowych nadal będzie miał duży wpływ niż demograficzny, który obecnie zaniża liczebność uczniów w porównaniu do średniej o niemal połowę. W związku z tym szkoły zawodowe będą miały dużą konkurencję z liceami. Jesteśmy przygotowani do utworzenia pełnej klasy 30-osobowej, jak również łączenia kilku specjalności w ramach jednej klasy. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji są podane na stronie Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku www.psbgdansk.pl/o-szkole-2/rekrutacja.


Redakcja portalu Superdekarz.pl

Źródło: Dachy, nr 6 (210) 2017
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się