Strona główna | BranżaPolskie budownictwo w trendzie zwyżkowym

Polskie budownictwo w trendzie zwyżkowym

Analitycy ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku prognozują wzrost produkcji budowlano-montażowej pod koniec 2015 r. Dodatni trend utrzyma się również w 2016 r., prognozy dla sektora są zatem optymistyczne.
 
Beata Tomczak prezentuje analizę czynników makroekonomicznych

28 października 2015 r. w Warszawie odbyła się konferencja Monitoring Rynku Budowlanego – 18. edycja wydarzenia organizowanego przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Konferencja objęta została honorowym patronatem Ministra Gospodarki. Zaprezentowano wyniki sektora budowlanego oraz prognozy jego rozwoju.

Konferencja MRB zgromadziła licznych przedstawicieli firm, stowarzyszeń branżowych i mediów działających na rynku budowlanym. W trzech sesjach podjęte zostały kwestie istotne dla polskiej branży budowlanej, począwszy od szczegółowych analiz i prognoz dla budownictwa mieszkalnego, niemieszkalnego i inżynieryjnego, poprzez blok poświęcony pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy unijnych, skończywszy na części marketingowej, ze względu na swój medialny charakter wzbudzającej duży odzew słuchaczy.

Konferencja MRB to spotkanie umożliwiające uczestnikom kontakt z licznymi ekspertami. Z ramienia ASM jako lidera na rynku badań na zlecenie sektora budowlanego wystąpili Małgorzata Walczak-Gomuła, Beata Tomczak, Agnieszka Kowalska, Marek Skrzyński i Przemysław Dana.


Tematykę Branżowego Programu Promocji Budownictwa podjął amb. Jerzy Drożdż z Krajowej Izby Gospodarczej. Pigułki prawne przedstawili reprezentanci Kancelarii Gessel – radca prawny Maciej Trąbski, mec. Marcin Robenek oraz mec. Piotr Schramm.

W panelu dyskusyjnym oprócz przedstawicieli ASM – Agnieszki Kowalskiej i Marka Skrzyńskiego – wystąpili eksperci-praktycy bezpośrednio zaangażowani w rozwój polskiej gospodarki oraz proces pozyskiwania funduszy: Aneta Maszewska (Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE), Piotr Dymarski (Mostostal Warszawa S.A.), Bożena Damasiewicz (Fundacja „Pomyśl o przyszłości”), Rafał Kamiński (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz dr inż. Małgorzata Skibska-Zielińska (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

W części marketingowej wzięli udział Wioletta Fabrycka (RD bud Sp. z o.o.) oraz Wojtek Mierowski (Brand New Attitude).


Panel dyskusyjny moderował Przemysław Dana

Wystąpienia i debaty bogatego programu konferencji MRB dały początek dyskusjom, które kontynuowane były w kuluarach podczas przerw.

Stały monitoring rynku prowadzony jest przez ASM cały rok dzięki eksperckim, cyklicznym analizom – niezbędnym narzędziom do budowania strategii marketingowych. Dane dotyczące aktualnej i przyszłej sytuacji w branży budowlanej znajdą Państwo w kwartalnych i miesięcznych wydaniach opracowania Monitoring Rynku Budowlanego.


ASM – Centrum Badań
i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Źródło: Dachy, nr 11 (191) 2015
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się