Strona główna | BranżaMiędzynarodowy Dzień Prasy Branżowej Roto

Międzynarodowy Dzień Prasy Branżowej Roto

Już po raz dziesiąty odbył się Międzynarodowy Dzień Prasy Branżowej Roto. Firma Roto zaprasza na niego dziennikarzy fachowych z całej Europy, co rok do innego miasta. W dniach 16–18.11 Dzień Prasowy odbył się w Wiedniu, z wyjazdową konferencją prasową w węgierskiej miejscowości Lövö, gdzie znajduje się fabryka okuć okiennych i części okien dachowych. W wydarzeniu wzięło udział 80 dziennikarzy z 19 krajów.

Fabryka w Lövö jest największym zakładem produkcyjnym w obrębie Grupy Roto. Produkuje się tu okucia do drzwi i okien oraz elementy do okien dachowych

Po przejeździe grupy z Wiednia do oddalonego o nieco ponad 100 km Lövö dziennikarze zostali podzieleni na grupy i oprowadzeni po zakładzie. Jest on własnością Roto od 1991 r., kiedy w ramach prywatyzacji udziały w nim nabyło właśnie Roto oraz francuska firma SFPI.

Fabryka zajmuje powierzchnię 140 tys. m2 i zatrudnia 560 osób. Jest to największy zakład produkcyjny całej Grupy Roto i jako taki pełni kluczową rolę technologiczną i logistyczną. W ciągu ostatnich lat w fabrykę zainwestowano 10 mln euro, głównie w rozbudowę budynku działu wykrawania oraz magazynu wyrobów gotowych.

Program produkcji fabryki w Lövö obejmuje okucia dla okien uchylno-obrotowych, obrotowych i uchylnych oraz do okien typów specjalnych, a także ościeżnice do okien dachowych. Ponadto zakład produkuje i remontuje narzędzia do używanych na miejscu obrabiarek.

Kolejnym punktem programu była konferencja prasowa zarządu Roto z dziennikarzami. Odbyła się ona w zabudowaniach zabytkowego pałacu rodziny Esterhazy.

Uczestników przywitał prezes zarządu Roto Frank AG dr Eckhard Keill. Omówił on trendy rynkowe i sytuację finansową firmy. Przyznał, że wskutek światowych zawirowań dynamika rozwoju spadła. Wspomniał on przy tym o szerokim tle politycznym, wywierającym wpływ na osłabienie światowej gospodarki. Globalny wzrost to tylko 2,8%. Na niektórych rynkach krajowych (Rosja, Brazylia czy Indonezja) panuje recesja, słabo jest także w Chinach; z kolei gospodarki większości państw uprzemysłowionych odnotowały stagnację lub niewielkie wzrosty.

Duże spadki sprzedaży rynku okien i drzwi (30–40%) na rynku wschodnim, obejmującym Rosję, Ukrainę i Białoruś mają wpływ także na Polskę, która została oceniona na średnim poziomie. Decydujący wpływ na wyniki Grupy Roto w 2015 r. będą miały obroty na rynkach rosyjskim, chińskim i niemieckim. Ale jak stwierdził dr Keill, „Gdyby nie uwzględniać Rosji, rok 2015 moglibyśmy oceniać jako bardzo dobry. A tak można go uznać za dobry”

Na 30 września 2015 r. obroty Grupy wyniosły ok. 480 mln euro – poinformował dyrektor finansowy Michael Stangier. Mimo że stanowi to 4% mniej niż w roku poprzednim, to jego zdaniem w obliczu dramatycznie słabej koniunktury na kluczowych rynkach, nie jest to zły rezultat. Ostatecznie na koniec roku kierownictwo nie spodziewa się zmiany trendu i jest przygotowane na jednocyfrowy spadek obrotów.


Konferencja prasowa w pałacu Esterhazy. Za stołem zarząd Roto Frank AG

Aby nie wpaść z minorowy nastrój, trzeba także odnotować pozytywne wydarzenia. Takim było wprowadzenie na rynek nowej generacji okien dachowych RotoQ. Przy jego projektowaniu nacisk położono na przyjazną i intuicyjną obsługę. Prezes spółki Dach und Solartechnologie Christoph Hugenberg pokusił się tu o analogię z iPhonem. Okno RotoQ ma być produktem o takich samych właściwościach użytkowych i estetycznych oraz o intuicyjnej obsłudze. Innowacyjny charakter ma mieć także słyszalne kliknięcie, które potwierdza prawidłowość wykonania każdego etapu montażu. Wykonawcy z pewnością docenią ten fakt, ponieważ niemal do zera redukuje to możliwość nieprawidłowej instalacji.

W nawiązaniu do RotoQ dr Eckhard Keill przedstawił zebranym koncepcję „Sojuszu na rzecz ochrony antywłamaniowej”. RotoFrank AG jako globalny producent rozwiązań systemowych i oferent usług z dziedziny okien, drzwi i systemów solarnych wzywa władze unijne oraz rządy państw członkowskich Parlament Europejski do stworzenia odpowiednich warunków ramowych oraz poprawy już istniejących. Sojusz ma na celu zatrzymanie zatrważającego rozwoju przestępczości przeciwko mieniu lub przynajmniej odwrócenie jego tendencji. W kuluarach wyłożono list otwarty w tej sprawie, który mógł podpisać każdy z uczestniczących dziennikarzy. Roto zobowiązało się do przekazania go wraz z podpisami do odpowiednich agend rządowych i unijnych oraz do monitorowania zagadnienia.

To był ostatni punkt w programie konferencji, po którym uczestnicy powrócili do Wiednia. Wieczorem w zabytkowym gmachu Giełdy Wiedeńskiej odbył się bankiet z udziałem zarządu firmy.


Piotr Rożnowicz

Źródło: Dachy, nr 12 (192) 2015

CZYTAJ WIĘCEJ

11. Międzynarodowy Dzień Prasy Branżowej w Roto
Dach od kuchni. Ogólnopolskie szkolenia nie tylko dla wykonawcówDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się