Strona główna | BranżaBarometr branży dekarskiej

Barometr branży dekarskiej

Barometr branży dekarskiej ma dawać naszym czytelnikom, indywidualnym i firmowym ogólny obraz tej interesującej nas gałęzi budownictwa. Jego podstawą są ankiety przeprowadzane przez nas przede wszystkim wśród dekarzy – ich można uznać za papierek lakmusowy kondycji branży. Są oni „wskaźnikami i przenośnikami” wszystkich impulsów, jakie rynek przesyła do przemysłu i odwrotnie. Znając ich portfele i plany można się pokusić o kreślenie ogólnej strategii na najbliższe miesiące
sokość dochodów
Pytanie brzmiało: jak oceniasz swoją wysokość dochodów w porównaniu do poprzedniego kwartału?
Przeważająca większość ankietowanych podała, że ich dochody pozostały na tym samym poziomie lub wzrosły. Dochody spadły jedynie u ok. 20% badanych dekarzy. Sezon trwa, na dachach wrze – nic więc dziwnego, że wykonawcy zarabiają. Co się jednak dzieje z tymi, którym dochody spadły?


Wysokość dochodów w porównaniu do poprzedniego kwartału

Zaangażowanie potencjału firmy
Tu wyniki rozłożyły się niemal po równo w trzech kategoriach. Wyróżnia się przedział 76-90%, który jest najmniejszy, ale biorąc pod uwagę metodologię naszego barometru, który dopuszcza „płynne” oceny, można go uznać i tak za bardzo dobry. Łącznie ponad 50% firm zaangażowała więcej niż ponad połowę swojego potencjału. U pozostałych zakładów, podających wykorzystanie niższe niż 50%, wskaźnik wykorzystania może się jeszcze poprawić. DO końca sezonu budowlanego jeszcze daleko i niejeden inwestor będzie chciał przykryć swój dom dachem jeszcze przed jesiennymi deszczami.


W ilu % twoja firma była wykorzystana w minionym kwartale?

Ilość zamówień na przyszły okres
Bardzo mało firm dekarskich zebrało zamówienia na rok naprzód. Niewiele więcej ma pracy na pół roku. Przeważająca liczba wykonawców ma zamówienia na najbliższy miesiąc i kwartał. Można wprawdzie mieć nadzieję, że być może dojdą jakieś zamówienia, ale jest to jednak mało nieprawdopodobne. W Polsce mało kto rozpoczyna budowę jesienią i chociaż współczesne technologie dachowe pozwalają na prowadzenie robót nawet zimą, to przyzwyczajenia inwestorów trudno zmienić.


Ilość zamówień na przyszły okres

Inwestycje w przyszłym kwartale
Inwestować zamierzają prawie wszyscy. 80% zamierza inwestować w nowy sprzęt, maszyny i narzędzia, ale są i tacy, którzy chcą zatrudnić nowych pracowników. Znajdująca się wyżej odpowiedź na pytanie o stopień wykorzystania firmy mogłaby to potwierdzać.


Czy planujesz inwestycje w najbliższym kwartale?


W co planujesz inwestować?

Wielkość zatrudnienia
Kolejne pytanie dotyczyło wielkości zatrudnienia w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ogromna większość firm zatrudniła nowych pracowników. Ilość zleceń była tak duża, że do ich obsługi potrzebni byli nowi ludzie. Pytanie, czy właściciele nie zwolnią ich wraz ze schyłkiem sezonu.


Liczba zatrudnionych

Ceny usług za wykonawstwo

W tek kategorii wyniki są mniej zadowalające. Ceny wzrosły tylko u ok. 15% ankietowanych, u 50% utrzymały się na tym samym poziomie, co w poprzednim kwartale. Niestety blisko 40% dekarzy oceniło, że ceny spadły. Warto by zainteresować się, co może być tego przyczyną.


Ceny usług za wykonawstwo w regionie

Podsumowanie
Nie jest źle. Zamówienia są, widoki na przyszłość także nie najgorsze. Jest też chęć inwestowania. Widać, że słoneczne lato poprawiło humory wykonawcom. Gorzej tylko, że utrzymuje się tendencja spadku cen w niektórych regionach – jej wielkość jest identyczna co w naszym badaniu z marca br.

Źródło: Dachy, nr 8 (188) 2015
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się